5 september 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Geriatric Oncology

Samengevat presenteert dit proefschrift verschillende studies die ingaan op de impact van hogere leeftijd op de klinische toepassing en PK en PD van verscheidene antikanker behandelingen. Voor het merendeel van deze geneesmiddelen lijken PK en PD niet veranderd in de oudere patiëntenpopulatie. A priori dosisverlagingen die uitsluitend zijn gebaseerd op leeftijd worden derhalve niet geadviseerd en kunnen mogelijk de optimale uitkomst van de behandeling in het geding brengen. Voor enkele sterk toxische behandelopties, zoals docetaxel, kan intensieve monitoring en profylactisch gebruik van groei- hormonen bij oudere patiënten de verdraagbaarheid van behandeling en uiteindelijk overleving mogelijk verbeteren. Hoewel voor verschillende antikanker geneesmiddelen nog onvoldoende data beschikbaar zijn om definitieve conclusies te trekken over de invloed van hogere leeftijd op PK en PD, lijkt de inclusie van oudere patiënten in oncolo- gische registratiestudies te zijn toegenomen. Voor checkpoint remmers lijkt het studieco- hort qua leeftijdsdistributie representatief te zijn voor patiënten die met deze middelen worden behandeld in de dagelijkse praktijk. Dit is een veelbelovende ontwikkeling en bespoedigt hopelijk de kennis over PK en PD van nieuwe antikanker behandelingen.

Begindatum en -tijd
5 september 2019 10:30
Einddatum en -tijd
5 september 2019 11:30
Promovendus
Marie-Rose Bérénice Stéphanie Crombag
Proefschrift
Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Geriatric Oncology
Promotor(es)
Prof. A.D.R. HuitemaProf. J.H. Beijnen
Entree
Gratis