24 april 2018 van 12:45 tot 14:00

Promotie Peter Zubkov: de bindingspatronen van Russische reflexieve voornaamwoorden

© iStockphoto.com/Juanmonino

Op 24 april verdedigt Peter Zubkov (Language structure: variation and change) zijn proefschrift. Zijn dissertatie is het resultaat van een onderzoek naar de mogelijkheid om de condities van de distributie en het gebruik van de Russische reflexieve voornaamwoorden sebja en svoj, geheel af te leiden met syntactische middelen.

Een minimalistisch perspectief op de architectuur van de taal

Deze reflexieven zijn in het algemeen – maar, en dat is belangrijk, niet altijd – subject-georiënteerd, en ook vaak, maar niet altijd, in complementaire distributie met persoonlijke voornaamwoorden. In bepaalde omgevingen gaan ze gepaard met tot nu toe slecht begrepen effecten op de interpretatie. De hier voorgestelde analyse neemt een minimalistisch perspectief op de architectuur van het taalsysteem als uitgangspunt, en heeft geen kenmerken of principes die specifiek zijn voor reflexieven.

Complexe bindingspatronen van het Russisch

Reflexieven realiseren bundels van interpreteerbare kenmerken (phi-features), waarvan de waarde nog ongespecificeerd is. Deze krijgen tijdens de derivatie een waarde toegekend vanuit het antecedent, gebaseerd op een afhankelijkheidsrelatie via de standaard congruentiemechanismen in taal (de operatie 'Agree'). Anders dan andere op Agree gebaseerde analyses van syntactische anaphora, gaat de hier voorgestelde analyse ervanuit dat verschillende phi-features (in het bijzonder persoon en getal) afzonderlijk gedeeld kunnen worden, en dat via elk van beide een anaforische afhankelijkheid gevormd kan worden.

De complementaire distributie tussen reflexieven en pronomina wordt afgeleid vanuit interactie van factoren binnen een individuele derivatie. Derhalve, als de derivaties niet convergeren op hetzelfde antecedent, kan superpositie resulteren in een ogenschijnlijke afwezigheid van complementariteit, terwijl deze binnen elke derivatie wel geldt, zoals verwacht. Al met al, in het ontwikkelde systeem worden de complexe bindingspatronen van het Russisch verantwoord en verklaard met een minimum aan middelen.

Begindatum en -tijd
24 april 2018 12:45
Einddatum en -tijd
24 april 2018 14:00
Promovendus
Peter Zubkov
Proefschrift
The Grammar of Binding: A study with reference to Russian
Promotor(es)
prof. dr. E.J. Reuland