Promotie Peter van Druenen: Een nieuwe methode voor het inschatten van inwonertallen van 16de-, 17de- en 18de-eeuwse steden

tot
Gezicht op de Markt te Middelburg, Carel Frederik Bendorp (I), naar Jan Bulthuis, 1786-1792 © Rijksmuseum
Gezicht op de Markt te Middelburg, Carel Frederik Bendorp (I), naar Jan Bulthuis, 1786-1792 © Rijksmuseum

Historicus Peter van Druenen promoveert op 2 september met zijn proefschrift 'Meten en tellen: Stedelijke inwonertallen in de Lage Landen in 1548, 1649 en 1796: Historiografie, alternatief en casus'. 

Inwonertallen van steden

In Meten en tellen presenteert historicus en schrijver Peter van Druenen een alternatieve methode om de inwonertallen van steden in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw te kunnen inschatten. In de methode wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van oude stadsplattegronden en veel minder van de gebruikelijke bronnen zoals doop- trouw-, begraaf- en poorterboeken. Voor de zestiende eeuw gebruikt Van Druenen de beroemde stadskaarten van Jacob van Deventer en voor de zeventiende eeuw die van Joan Blaeu.

Schaalbare, consistente, vergelijkbare en repliceerbare resultaten

De verschillende tests die de auteur uitvoert op een aantal Zeeuwse, Hollandse en Vlaamse steden, tonen zonder uitzondering aan dat de methode resultaten oplevert die schaalbaar, consistent, onderling vergelijkbaar en repliceerbaar zijn. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van de Nederlandse historische demografie.

Met de methode kunnen straks de bevolkingsaantallen van alle Nederlandse (en deels ook Belgische en Noord-Franse) steden voor het eerst systematisch worden bepaald.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online en voor genodigden in het Academiegebouw
Promovendus
Peter van Druenen
Proefschrift
Meten en tellen: Stedelijke inwonertallen in de Lage Landen in 1548, 1649 en 1796: Historiografie, alternatief en casus
Promotor(es)
prof. dr. A. van Dixhoorn
prof. dr. B.J. Vannieuwenhuyze
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository