21 juni 2017 van 12:45 tot 14:00

Promotie Peter Sperber over psychologische Kant-traditie

Immanuel Kant (1724–1804) Source: Wikimedia Commons
Immanuel Kant (1724–1804) Bron: Wikimedia Commons

In zijn proefschrift bestudeert Peter Sperber MA (Filosofie) de vroege receptie (ca. 1800) van Kants filosofie, waarin psychologie een belangrijke rol speelde. Een goed begrip van deze traditie geeft een beter beeld van zowel Kants filosofie, als van de discussies in de Duitse filosofie rond 1800.

Kants filosofie wordt door leken vaak geïnterpreteerd als een psychologische theorie over hoe menselijke kennis tot stand komt. Onder specialisten bestaat echter een vrij brede consensus dat Kant zijn filosofische theorie volledig gescheiden wilde houden van psychologie. In zijn proefschrift laat Sperber zien dat deze aanname volledig ontbrak in de vroege receptie van Kants filosofie. In deze tijd vindt men een traditie van filosofen die niet alleen Kantiaanse ideeën gebruikten in hun psychologische werk, maar die ook stelden dat Kants filosofie zelf gebaseerd moest worden op een psychologische theorie over de menselijke vermogens om tot kennis te komen.

Begindatum en -tijd
21 juni 2017 12:45
Einddatum en -tijd
21 juni 2017 14:00
Promovendus
Peter Sperber
Proefschrift
Kantian Psychologism
Promotor(es)
Prof. dr. Paul Ziche
Entree
Gratis