tot

Promotie: persoonlijke netwerken (on- en offline) van tieners

Jongeren worden vaak afgeschilderd als global learners met digitale knowhow, gedreven om interesses na te jagen, middelen in hun netwerk te mobiliseren (meestal met leeftijdsgenoten), en persoonlijke doelen na te streven. Bij het definiëren van global learners wordt vaak aangenomen dat digitalisering zich unilateraal manifesteert voor alle jongeren die er toegang toe hebben. Deel uitmaken van een generatie gekenmerkt door digitalisering maakt de moderne jeugd echter niet tot een homogene groep. Met haar promotieonderzoek onderzocht Asli van der Baan – Ünlüsoy persoonlijke netwerken (on- en offline) van tieners met een etnische-minderheids achtergrond en van autochtone tieners. 

Persoonlijke netwerken fungeren als sociaal kapitaal dat leerervaringen kan faciliteren. Gebaseerd op sociaal-culturele perspectieven op leren en vanuit een netwerk-analytische lens laat dit proefschrift zien hoe persoonlijke netwerken, specifiek online connectiviteit in deze netwerken, het leren en socialiseren van jongeren vormgeven. Leerervaringen die zich in persoonlijke netwerken ontvouwen weerspiegelen de normen en waarden, en mogelijkheden en grenzen van bredere gemeenschappen, die kunnen verschillen tussen jongeren. 

De Turks-Nederlandse deelnemers aan haar onderzoek gebruikten online connectiviteit om zich te vestigen in de (uitgebreide) familie en Turkse gemeenschap, terwijl Marokkaans-Nederlandse deelnemers online connectiviteit gebruikten om leeftijdsgenoten te ontmoeten, en zo tegemoet te komen aan zorgen en behoeften die niet altijd binnen hun offline (familie gebaseerde) gemeenschappen werden vervuld. De Nederlandse deelnemers daarentegen ervoeren netwerkconnectiviteit als middel om hun sociale wereld te reorganiseren naar individuele behoeften. 

Asli van der Baan – ÜnlüsoyIk: “Ik stel dat, door deze alternatieve manieren van online-connectiviteit gebruik, en de specifieke normen en waarden van jongeren met betrekking tot leren te erkennen, we ze proactief kunnen opnemen als bruikbare modellen voor leren.”
 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
Asli van der Baan - Ünlüsoy
Proefschrift
Tracing connections of learning: A comparative study of immigrant-background and native Dutch teens’ networked lives
Promotor(es)
prof. dr. M.J. De Haan
prof. dr. S. Ponzanesi
prof. dr. K.M. Leander