Promotie: Peripheral artery disease. Evaluation of novel biomarkers and adverse events in unexplored subtypes

Promotie van Maarten Cees Verwer

tot

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een veelvoorkomende aandoening, maar desondanks is er binnen bepaalde subgroepen weinig bekend over de uitkomsten van de ziekte.

Ons onderzoek laat zien dat patiënten met niet-revasculariseerbaar vaatlijden een amputatie-vrije overleving hebben van maar 43%, vooral gekenmerkt door mortaliteit of amputatie in het eerste jaar. Het gebruik van de Vascular Qualtiity Initiative score voor mortaliteit kan met redelijke accuratesse worden gebruikt op deze populatie.
Een andere zeldzame subgroep, patiënten met pseudoxanthoma elasticum, hebben zeer hoge kans op PAV, en dit doet zich op jonge leeftijd al voor. Toch zijn vasculaire interventies vaak niet nodig, en lijken de uitkomsten van deze verrichtingen door een hoog re-interventierisico niet de eerste keuze van behandeling.
Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een veelvoorkomende aandoening, maar desondanks is er binnen bepaalde subgroepen weinig bekend over de uitkomsten van de ziekte.
Ons onderzoek laat zien dat patiënten met niet-revasculariseerbaar vaatlijden een amputatie-vrije overleving hebben van maar 43%, vooral gekenmerkt door mortaliteit of amputatie in het eerste jaar. Het gebruik van de Vascular Qualtiity Initiative score voor mortaliteit kan met redelijke accuratesse worden gebruikt op deze populatie.
Een andere zeldzame subgroep, patiënten met pseudoxanthoma elasticum, hebben zeer hoge kans op PAV, en dit doet zich op jonge leeftijd al voor. Toch zijn vasculaire interventies vaak niet nodig, en lijken de uitkomsten van deze verrichtingen door een hoog re-interventierisico niet de eerste keuze van behandeling.
De rest van ons onderzoek betreft biomarkers die ongunstige uitkomsten kunnen voorspellen. Als we een palet van biomarkers afkomstig van extracellulaire vesicles (EV) vergelijken met dezelfde biomarkers afkomstig van bloedplasma, dan is de correlatie zeer breed en zijn er dus zowel overeenkomsten als verschillen tussen de bronnen (afhankelijk van de biomarker). Dit zou kunnen betekenen dat pathofysiologische processen anders worden weergegeven per bron, en dus ook verschillende predictieve eigenschappen hebben.
Bij patiënten na een femorale endarterectomie, zijn zowel CD14 als serpinG in EV geassocieerd met ledemaat gerelateerde uitkomsten als andere cardiovasculaire uitkomsten, waaronder hartinfarct of herseninfarct. Het toevoegen van deze biomarkers aan bestaande risicomodellen leidt tot modelverbetering. Tot slot is het serum lipoproteïne(a) geassocieerd met ledemaatgerelateerde uitkomsten in deze groep patiënten, maar niet met andere cardiovasculaire uitkomsten zoals myocardinfarct of herseninfarct.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
M.C. Verwer
Proefschrift
Peripheral artery disease. Evaluation of novel biomarkers and adverse events in unexplored subtypes
Promotor(es)
prof. dr. G.J. de Borst
prof. dr. D.P.V. de Kleijn
Co-promotor(es)
dr. C.E.V.B. Hazenberg
dr. M. Teraa