18 oktober 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Perioperatieve behandeling van slokdarmkanker

De incidentie van slokdarmkanker is de afgelopen decennia gestegen, waardoor slokdarmkanker een toenemend gezondheidsprobleem vormt. Ondanks recente vooruitgang in de beschikbare diagnostiek en behandelmogelijkheden bestaat er een aanzienlijk risico om te overlijden aan slokdarmkanker, ook na een initieel curatieve behandeling (5-jaarsoverleving van slechts 40-50%). Dit is onder andere toe te schrijven aan het feit dat een deel van de patiënten onvoldoende reageert op de huidige beschikbare behandelingen, terwijl deze wel een aanzienlijk bijkomend risico op complicaties en zelfs sterfte met zich meebrengen. Het wordt steeds duidelijker dat de individuele eigenschappen van een patiënt veel invloed hebben op het effect en de bijwerkingen van een behandeling. Om de zorg voor patiënten met slokdarmkanker te verbeteren is het derhalve van belang om aan de hand van individuele patiënt karakteristieken de behandeling met het best mogelijke resultaat te selecteren.

De onderzoeken in dit proefschrift hadden als doel om de perioperatieve zorg voor patiënten met slokdarm te verbeteren door beter te voorspellen of een bepaalde behandeling daadwerkelijk zal aanslaan bij een individuele patiënt. Om dit doel te bereiken werden in dit proefschrift verbeteringen voorgesteld voor de diagnostiek en stadiëring van slokdarmkanker (deel 1), het voorspellen van de respons op neoadjuvante chemoradiotherapie (deel 2) en de preventie en detectie van postoperatieve complicaties (deel 3). De resultaten dragen bij aan het verder personaliseren van de zorg voor patiënten met slokdarmkanker en het efficiënter inzetten van bestaande diagnostische middelen en behandelingen.

Begindatum en -tijd
18 oktober 2018 12:45
Einddatum en -tijd
18 oktober 2018 13:45
Promovendus
Lucas Goense
Proefschrift
Perioperative management of esophageal cancer
Promotor(es)
Richard van HillegersbergChris H.J. Terhaard
Co-promotor(es)
Jelle P. RuurdaGert J. Meijer
Entree
Gratis