23 mei 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Peerfeedback om diepgaand leren te stimuleren in online onderwijs

Universiteiten streven naar diepgaand leren. Twee trends kunnen daar een bedreiging voor vormen, namelijk de massale toename van het aantal studenten en de toenemende keuze voor online onderwijs door universiteiten. Met het oog op deze trends wordt in dit proefschrift onderzocht in hoeverre docenten diepgaand leren in het online hoger onderwijs kunnen stimuleren. 
Als gevolg van de vaak asynchrone en getypte interactie ervaren docenten specifieke uitdagingen in het online onderwijs. Er worden schaalbare docentinterventies beschreven die gebruikt kunnen worden om deze uitdagingen aan te gaan. Daarnaast zijn er mechanismen geïdentificeerd die leiden tot diepgaand leren. 

Er wordt ingezoomd op de interventie 'peer feedback'. Deze interventie leidt tot diepgaand leren, omdat studenten de feedback van medestudenten meer in twijfel trekken dan die van een docent en er dus langer over nadenken. Het geven van feedback van medestudenten blijkt net zo waardevol te zijn als het ontvangen ervan. 

Resultaten kunnen door docenten worden gebruikt bij het ontwerpen en geven van online onderwijs. Universiteiten wordt geadviseerd om hun onderwijsstrategie te herzien op basis van de huidige trends en de resultaten van dit proefschrift.

Begindatum en -tijd
23 mei 2019 16:15
Einddatum en -tijd
23 mei 2019 17:15
Promovendus
Renée Marianne Filius
Proefschrift
Peerfeedback om diepgaand leren te stimuleren in online onderwijs: Het ontrafelen van het proces
Promotor(es)
Prof. D.E. Grobbee Prof. H.V.M. van Rijen
Co-promotor(es)
Prof. R.A.M. de KleijnProf. S.G. Uijl
Entree
Gratis