21 maart 2017 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Patienten met een verhoogde kans op een hartinfarct en overlijden na een grote operatie kunnen vroegtijdig worden opgespoord d.m.v. postoperatieve controle van troponine

Een belangrijke complicatie van een grote operatie is een hartinfarct. Patiënten met een postoperatief hartinfarct hebben door het gebruik van narcosemiddelen en pijnstillers vaak geen klachten, waardoor het hartinfarct vaak wordt gemist en niet wordt behandeld. De hypothese van dit proefschrift was dat een dergelijk ‘stil’ hartinfarct na een operatie vroegtijdig zou kunnen worden opgespoord door controle van de stof troponine in het bloed, dat vrijkomt bij schade aan hartspiercellen.

Uit dit proefschrift blijkt dat patiënten met een verhoogd risico op een hartinfarct en overlijden na een operatie inderdaad vroegtijdig kunnen worden geïdentificeerd door middel van troponine monitoring. Echter, omdat de oorzaak van de hartspierschade bij veel patiënten niet bekend is en de mogelijkheden tot behandeling beperkt zijn, volgt er vaak geen behandeling. Daarom zou toekomstig onderzoek moeten uitwijzen of én hoe patiënten baat zouden kunnen hebben bij troponine monitoring. Zolang dit niet bekend is, zou routinematige troponine monitoring na niet-cardiale operaties niet zomaar overal moeten worden geïmplementeerd.

Begindatum en -tijd
21 maart 2017 16:15
Einddatum en -tijd
21 maart 2017 17:15
Promovendus
Judith van Waes
Proefschrift
Monitoring of myocardial injury after noncardiac surgery
Promotor(es)
prof. dr. W.A. van Klei
Co-promotor(es)
Dr. L.M. PeelenDr. H.M. Nathoe
Entree
Gratis