Promotie: Patient-Tailored Cardiac Resynchronization Therapy: Imaging and Exercise Strategies

Promotie van Philippe Constant Wouters

tot

Cardiale resynchronisatie therapie (CRT) is een pacemaker therapie die wordt toegepast bij patiënten met ernstig hartfalen en een elektrische geleidingsvertraging van de linkerkamer. CRT kan dus worden gezien als een vorm van elektrische behandeling van hartfalen. Omdat ongeveer 1 op de 3 patiënten onvoldoende baat heeft bij deze therapie, richt dit proefschrift zich op het verbeteren van uitkomsten na CRT.

In het eerste deel werd een nieuwe en objectieve methode ontwikkeld dat automatisch het volledige 12-kanaals hartfilmpje analyseert. Hierdoor kan de kans op een gunstige respons na het plaatsen van CRT nauwkeurig van tevoren worden bepaald. Daarnaast werd de toegevoegde waarde aangetoond van het gelijktijdig meebepalen van mechanische linkerkamer dysfunctie op basis van echo. Op deze manier kan patiëntselectie worden verbeterd op een manier die makkelijk klinisch inzetbaar is. In het tweede deel werd het belang van patiëntspecifieke plaatsing van de linkerkamerdraad bij CRT bediscussieerd, en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. De toepasbaarheid van beeldgestuurde plaatsing van de linkerkamerdraad werd aangetoond in een studie in drie Nederlandse centra. Tot slot werden de diagnostische, prognostische, en therapeutische rol van inspanning bij CRT patiënten verkend in het derde deel. We vinden aanwijzingen dat zowel inspanningstraining als CRT een belangrijke rol spelen in het functionele herstel van patiënten met hartfalen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
P.C. Wouters
Proefschrift
Patient-Tailored Cardiac Resynchronization Therapy: Imaging and Exercise Strategies
Promotor(es)
prof. dr. P.A.F.M. Doevendans
prof. dr. F.W. Prinzen
Co-promotor(es)
dr. M. Meine
dr. M.J. Cramer
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository