25 juni 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Patient specific cerebral arterial blood flow modelling

Vasculaire hersenziekten zijn complex en behandeling hiervan is vaak gebaseerd op ervaring van de arts of slechts kleine onderzoeken. Een wiskundig model zou de arts kunnen helpen in betere selectie van behandeling en zou zo kunnen leiden tot gepersonaliseerde gezondheidszorg. In het huidige proefschrift hebben wij geprobeerd een dergelijk klinisch toepasbaar model te ontwikkelen. Aanvankelijk hebben wij een complex 3D model getest. Deze bleek accuraat echter door zijn complexiteit lastig te implementeren in de kliniek. Daarom kozen wij voor een versimpeld model. As proximale randvoorwaarden werd gebruik gemaakt van bloeddruk. De anatomie van de grotere bloedvaten in het brein werd verzameld middels MRI. Om geschikte distale randvoorwaarden te verkrijgen was informatie nodig over vertakkingspatronen van de vaten in het brein. 7T MRI, 9.4T MRI en handmatige metingen werden gebruikt om deze vertakkingspatronen te verkrijgen. Gecombineerd met een autoregulatie model werden de vertakkingspatronen gebruikt als distale randvoorwaarden in het model. Een versimpelde set van formules gebaseerd op de wet van bekende Hagen-Poiseuille wet werd gebruikt om bloedstroom en druk te berekenen. Data van 10 gezonde vrijwilligers werd gebruikt om de randvoorwaarden te optimaliseren. Data van 20 gezonde vrijwilligers werd gebruikt om het model vervolgens te valideren. Het model bleek betrouwbaar in een bereik die mogelijk geschikt is voor klinisch gebruik. Dit bevestigt dat zelf versimpelde modellen veel potentie hebben in gebruik bij complexe vasculaire hersenziekten. Echter, voor sommige specifieke doeleinden zal nog altijd een meer complex model nodig zijn.

Begindatum en -tijd
25 juni 2019 12:45
Einddatum en -tijd
25 juni 2019 13:45
Promovendus
Jasper Helthuis
Proefschrift
Patient specific cerebral arterial blood flow modelling
Promotor(es)
Prof. A. van der Zwan
Co-promotor(es)
Prof. T.P.C. van Doormaal
Entree
Gratis