10 oktober 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Pain management in childhood acute otitis media

Oorpijn is vaak het prominente symptoom van een acute middenoorontsteking (otitis media acuta; OMA), en als zodanig van grote invloed op de ziektebeleving van (ouders van) kinderen met OMA. Zowel nationale als internationale artsenrichtlijnen adviseren daarom goede pijnstilling te geven aan alle kinderen met OMA. Paracetamol is het medicijn van eerste keus, en bij onvoldoende verlichting kan ibuprofen gegeven worden in plaats van, of als toevoeging aan, paracetamol. In de praktijk geven (huis)artsen echter niet altijd duidelijke adviezen over pijnstilling, waardoor kinderen onnodig oorpijn kunnen houden. Dit kan er vervolgens toe leiden dat ouders vaker teruggaan naar de (huis)arts én vaker (onnodig) antibiotica krijgen.

Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar het verbeteren van pijnbestrijding bij kinderen met OMA. Wij ontwikkelden daarom een speciale scholing voor huisartsen. Deze scholing bestond uit een online training en praktijkvisite door de arts-onderzoeker. De training leerde huisartsen om, aan de hand van een informatiefolder, pijnbestrijding tot in detail te bespreken met ouders, én de pijnmedicatie ook voor te schrijven (in plaats van enkel te adviseren). De interventie benadrukte het belang van het geven van pijnstillers (paracetamol en zo nodig ook ibuprofen bij onvoldoende effect van paracetamol alleen) op vaste tijdstippen én in een adequate dosering op basis van het gewicht van het kind.

Begindatum en -tijd
10 oktober 2019 16:15
Einddatum en -tijd
10 oktober 2019 17:15
Promovendus
Rick van Uum
Proefschrift
Pain management in childhood acute otitis media
Promotor(es)
Prof. R.A.M.J. DamoiseauxProf. A.G.M. Schilder
Co-promotor(es)
Prof. R.P. Venekamp
Entree
Gratis