Promotie: Π-π Stacked Polymeric Micelles as Carriers of Anticancer Therapeutics for Hematological Malignancies

tot

Samenvatting

Polymere micellen (PM) zijn colloïdale deeltjes op nanoschaal. Ze worden spontaan gevormd door de zelfassemblage van amfifiele macromoleculen (in een blok-selectief oplosmiddel) in nanoaggregaten wanneer ze boven een bepaalde concentratie zijn. PM bereid uit amfifiele blokcopolymeren heeft verschillende kenmerken die hen als geneesmiddeldragers verschaffen, als kleine en smalle grootten tussen 10-100 nm, en kunnen zich ophopen in tumoren of ontstekingsplaatsen door middel van het Enhanced Permeability and Retention (EPR) -effect. Geneesmiddelen tegen kanker zijn in het algemeen moeilijk toe te dienen geneesmiddelen vanwege hun hogere hydrofobiciteit. PM bestaande uit een hydrofobe kern en een hydrofiele corona, kan efficiënt hydrofobe biomoleculen in de kern oplossen, terwijl de stealth corona een toename van de circulatietijd mogelijk maakt en het distributievolume vermindert. In dit proefschrift werden blokcopolymeren met aromatische ringen in hun ruggengraat poly (ethyleenglycol) -b-poly (N-2-benzoyloxypropylmethacrylamide) (mPEG-b-p (HPMA-Bz)) gebruikt. Van de aromatische eenheden die in het polymeer aanwezig zijn, wordt verwacht dat ze de micellaire stabiliteit en het geneesmiddelretentie in de kern van PM verhogen. PM geladen met geneesmiddelen tegen kanker en kandidaat-geneesmiddelen werden bereid en gekarakteriseerd op grootte, laadefficiëntie en inhoud evenals de afgifte van de verschillende geneesmiddelen in fysiologisch relevante media. Circulatie en weefselverdeling van gelabelde PM en geladen geneesmiddelen werden geëvalueerd in klinisch relevante muismodellen van hematologische maligniteiten, namelijk multipel myeloom en chronische lymfatische leukemie. Ten slotte werd de therapeutische werkzaamheid van de bereide met geneesmiddel beladen PM geëvalueerd in dezelfde muismodellen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
A.A. Varela Moreira
Proefschrift
Π-π Stacked Polymeric Micelles as Carriers of Anticancer Therapeutics for Hematological Malignancies
Promotor(es)
prof. dr. R.M. Schiffelers
prof. dr. ir. W.E. Hennink
Co-promotor(es)
dr. M.H.A.M. Fens
dr. M. Buchner - Mayr