Promotie: P: Broadening the antiviral landscape for influenza A virus Glycoprotein-targeted approaches to infection prevention and treatment

Promotie van M.N. Pascha

tot
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Het Academiegebouw (Domplein 29) en digitaal
Promovendus
M.N. Pascha
Proefschrift
Broadening the antiviral landscape for influenza A virus Glycoprotein-targeted approaches to infection prevention and treatment
Promotor(es)
prof. dr. F.J.M. van Kuppeveld
Co-promotor(es)
dr. C.A.M. de Haan
dr. ir. B.J. Bosch