23 oktober 2017 van 12:45 tot 14:00

Promotie over migranten in Shanghai

Als gevolg van de-collectivisering en economische liberalisering hebben veel Chinezen hun dorpen op het platteland verlaten, en zijn naar de stad getrokken. Deze migranten worden vaak als slachtoffers van de economische verandering in China gezien, omdat zij uitgesloten worden van het stedelijk registratiesysteem en daarmee van toegang tot voorzieningen. Bovendien nemen zij een marginale positie in het economische systeem in.

Het proefschrift van Xiao He laat zien dat de migranten zelf de sociaal-economische transformatie als een grote uitdaging voor ondernemerschap zien. Het argument in zijn proefschrift is dat de aspiraties voor ondernemerschap niet het effect zijn van neo-liberale vormen van subjectiviteit, maar voortkomen uit de manier waarop migranten de veranderende samenleving en hun eigen verhouding tot de monetaire economie begrijpen. Geld speelt een belangrijke rol in deze conceptualisering van verandering door migranten. Dromen van ondernemerschap zijn geen individuele dromen noch specifieke culturele praktijken van specifieke groepen, maar een structureel aspect van de grote transformatie van de huidige Chinese samenleving.

 

Begindatum en -tijd
23 oktober 2017 12:45
Einddatum en -tijd
23 oktober 2017 14:00
Promovendus
Xiao He
Proefschrift
Entrepreneurial Aspiration: Money and Social Life among Rural Migrants in Shanghai
Promotor(es)
prof.dr. P.T. van der Veer