14 oktober 2019 van 12:45 tot 14:00

Promotie over de taal van Chinese immigranten in Berlijn

J. Yu promoveert op het proefschrift Mother Tongue. Intergenerational negotiations over language and identity among Chinese immigrants in Berlin. 

Begindatum en -tijd
14 oktober 2019 12:45
Einddatum en -tijd
14 oktober 2019 14:00
Promovendus
J. Yu
Proefschrift
Mother Tongue. Intergenerational negotiations over language and identity among Chinese immigrants in Berlin
Promotor(es)
prof.dr. P.T. van der Veer