Promotie: Outcome of long-term mechanical circulatory support - Quod bonum, faustum felixque est

tot

Samenvatting

Bij patiënten met vergevorderd hartfalen met een verminderde systolische linker ventrikel functie kan een harttransplantatie of chronische mechanische circulatoire ondersteuning met een continue flow left ventricular assist device (cf-LVAD) worden overwogen. Harttransplantatie is een uitermate goede behandeling voor veel patiënten, echter het aantal geschikte donorharten is erg beperkt. In de laatste decennia is de toepassing van chronische mechanische ondersteuning (vanaf hier genoemd mechanical circulatory support, MCS) behoorlijk toegenomen. MCS heeft bewezen de levensverwachting en kwaliteit van leven van patiënten met vergevorderd hartfalen in belangrijke mate te verbeteren. Echter, de toepassing van MCS kan gepaard gaan met complicaties, zoals infectie, bloeding, cerebrovasculair accident en rechtszijdig hartfalen.

In 2006 werd in het Universitair Medisch Centrum Utrecht de eerste cf-LVAD geïmplanteerd. Sindsdien is er veel ervaring opgedaan met de complexe begeleiding van deze patiënten. 
In dit proefschrift met als titel ‘Outcome of long-term mechanical circulatory support’ werden diverse uitkomstmaten geanalyseerd van patiënten behandeld met MCS in ons centrum. 
5-jaars overleving en de incidentie van complicaties werden onderzocht. Verder werd het risico op bloeding na de peri-operatieve periode en het risico op laat rechtszijdig hartfalen geanalyseerd. Daarnaast hebben we een data mining tool ontwikkeld om bloedingen bij MCS te voorspellen. De studie naar functionele capaciteit van MCS patiënten toonde een verbetering van de maximale inspanningscapaciteit gedurende het eerste jaar na implantatie. In de reviews wordt een overzicht gegeven van diverse aspecten van de zorg voor MCS patiënten, waaronder patiënt selectie, timing van de implantatie en de behandeling van complicaties tijdens follow-up.

In het tweede deel van dit proefschrift exploreren we de nog relatief weinig bestudeerde omics-laag van de ‘metabolomics’ binnen erfelijke anemieën. 
In deze studies pasten we metabolomics toe op dried blood spots om ziekte-specifieke ‘fingerprints’ te definiëren voor de zeldzame anemieën pyruvaat kinase deficiëntie, DBA en erfelijke sferocytose. Hiermee laten we zien dat het gebruik van deze techniek op minuscule en makkelijk te hanteren gedroogde 
bloeddruppels niet alleen diagnostische potentie heeft, maar ook kan helpen meer inzicht te krijgen in de ziekte-veroorzakende processen bij deze aandoeningen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
Drs. S.E.A. Felix
Proefschrift
Outcome of long-term mechanical circulatory support - Quod bonum, faustum felixque est
Promotor(es)
prof. dr. W.J.L. Suyker
prof. dr. F.W. Asselbergs
Co-promotor(es)
dr. N. de Jonge
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository