24 mei 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Outcome Evaluation in Trauma Patients

De traumazorg is de afgelopen jaren echter sterk verbeterd, waardoor de mortaliteit van traumapatiënten in het ziekenhuis daalde en niet langer geschikt is als de enige uitkomstmaat. Hoewel traumatisch letsel steeds minder vaak tot de dood leidt, heeft trauma een significant en toenemend effect op de wereldwijde ziektelast. Daarnaast kan trauma leiden tot verminderde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en functionaliteit en kan traumatisch letsel nadelige effecten hebben op het hervatten van dagelijkse activiteiten en werkzaamheden. Juist díe letsels die vlak na een groot trauma onbelangrijk lijken, blijken op de lange termijn een belangrijke invloed te hebben op kwaliteit van leven en functionaliteit. Hierbij valt te denken aan letsels van de hand, pols, voet en enkel. Om patiënt-gerapporteerde uitkomsten, zoals gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en functionaliteit, te objectiveren, wordt gebruik gemaakt van patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (patient-reported outcome measures: PROMs). Tot op heden is er relatief weinig bekend over patiënt-gerapporteerde uitkomsten na traumatisch letsel.

In dit proefschrift worden patiënt-gerapporteerde uitkomsten van diverse soorten traumatisch letsel en de factoren die deze uitkomsten beïnvloeden, beschreven. Hieruit blijkt dat uitkomstevaluatie in traumapatiënten inadequaat is wanneer er geen rekening wordt gehouden met het mechanisme van trauma, bijkomende letsels en algeheel functioneren en wanneer er alleen gebruik wordt gemaakt van de bestaande vragenlijsten. Met de toenemende vraag naar PROMs voor het meten van uitkomsten in de zorg, bijvoorbeeld bij het vaststellen van vergoedingen voor bepaalde behandelingen, is er meer kennis nodig over het evalueren van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in de bij uitstek heterogene traumapopulatie. De resultaten van dit proefschrift kunnen daarbij richting geven.

Begindatum en -tijd
24 mei 2019 14:30
Einddatum en -tijd
24 mei 2019 15:30
Promovendus
Quirine van Vliet
Proefschrift
Outcome Evaluation in Trauma Patients
Promotor(es)
Prof. L.P.H. Leenen
Co-promotor(es)
Prof. F. Hietbrink Prof. S. Ferree
Entree
Gratis
Meer informatie
Volledig proefschrift