10 december 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Origins and divergence of the eukaryotic kinetochore

Eukaryote cellen, zoals cellen van planten, dieren en schimmels, verschillen fundamenteel van prokaryote cellen, zoals die van bacteriën, wat betreft hun organisatie, omvang en reproductie. Hoewel eukaryote cellen vele malen complexer zijn dan prokaryote cellen, stammen ze er niettemin van af. De grote evolutionaire stap van prokaryoten naar eukaryoten wordt ook wel ‘eukaryogenese’ genoemd, en omvatte de evolutie van de vele cellulaire structuren, complexen en machines die eukaryoten kenmerken.

In dit proefschrift concentreer ik me op het kinetochoor, een complexe structuur bestaande uit vele eiwitten, zo’n typisch eukaryoot kenmerk. Het kinetochoor speelt een essentiële rol in celdeling; het zorgt ervoor dat beide dochtercellen een complete chromosoomset ontvangen, gelijk aan die van de moedercel. Dit proefschrift bestudeert de evolutie van het kinetochoor. Zo is voor 90 uiteenlopende soorten bepaald welke van de 70 kinetochooreiwitten zij hebben. Hun kinetochoren blijken zeer divers te zijn. Deze diversiteit is het gevolg van genverlies, genduplicatie en soms ook genuitvinding. Dikwijls gaan genen van hetzelfde kinetochoorcomplex gezamenlijk verloren, waardoor het kinetochoor ‘modulair’ evolueert.

De laatste gemeenschappelijke voorouder van alle eukaryote cellen had reeds een complexe kinetochoor, bestaande uit tenminste 47 eiwitten. Dit proefschrift laat zien hoe dit kinetochoor ontstaan is gedurende eukaryogenese. Zijn eiwitten blijken verwant aan eiwitten van uiteenlopende eukaryote systemen, zoals ubiquitinering, transport en DNA-regulatie, wat suggereert dat het kinetochoor een mozaïsche oorsprong heeft. Verder zijn vele kinetochooreiwitten verwant aan elkaar; een gevolg van genduplicaties binnen het kinetochoor. Dit proefschrift werpt eveneens licht op de algemene rol van genduplicaties gedurende eukaryogenese.

Begindatum en -tijd
10 december 2018 14:30
Einddatum en -tijd
10 december 2018 15:30
Promovendus
Jolien van Hooff
Proefschrift
Origins and divergence of the eukaryotic kinetochore
Promotor(es)
Prof.dr. Geert J.P.L. KopsProf.dr. Berend Snel
Entree
Gratis