1 oktober 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Organoids as a tool for fundamental and translational oncology research

Organoïden zijn mini-orgaantjes in een petrischaal, die we kunnen groeien uit bijvoorbeeld een stukje patiëntenweefsel. Deze structuren kunnen gegroeid worden uit veel verschillende weefsels, en tijdens mijn promotietraject heb ik gezocht naar de beste kweekcondities om mondholte organoïden te groeien. Deze kan je groeien uit de gezonde bekleding van de mond- en keelholte, maar ook uit tumoren uit dit gebied. De mini-tumoren zijn in het laboratorium blootgesteld aan chemotherapie en bestraling, beide therapieën die gebruikt worden om patiënten te behandelen. We zagen grote verschillen in de gevoeligheid van organoïden voor verschillende medicijnen. Voor een kleine groep patiënten konden we hun respons op bestraling vergelijken met de respons van de mini-tumoren, die bleek te correleren. Als op grotere schaal blijkt dat organoïden inderdaad therapierespons van kunnen voorspellen, zou de techniek in de toekomst gebruikt kunnen worden bij ‘personalized medicine’: het kiezen van de juiste therapie voor de juiste patiënt. Ook van pancreas tumoren hebben we organoïden gegroeid. We zagen dat voor organoïden van elke patiënt een ander medicijn de tumorcellen het meest effectief doodmaakte. Dit is een verontrustende gedachte als je bedenkt dat patiënten met dezelfde tumor nu veelal dezelfde behandeling krijgen. Hiernaast heb ik nog op andere manieren geprobeerd organoïden in te zetten om de kliniek verder te helpen, bijvoorbeeld door organoïden te gebruiken om orale mucositis, een veelvoorkomende bijwerking van chemotherapie bij pediatrische leukemiepatiënten beter te begrijpen. Samengevat heb ik tijdens mijn promotie onderzocht of en hoe organoïden kunnen bijdragen aan een betere behandeling van patiënten met kanker.

Begindatum en -tijd
1 oktober 2019 12:45
Einddatum en -tijd
1 oktober 2019 13:45
Promovendus
Else Driehuis
Proefschrift
Organoids as a tool for fundamental and translational oncology research: Can organoids guide clinical decision making?
Promotor(es)
Prof. J.C. CleversProf. P.J. van Diest
Co-promotor(es)
Prof. S. Willems
Entree
Gratis