13 november 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Organoïden vertellen mutatiegeschiedenis van menselijke stamcellen

Nieuwe methode maakt het mogelijk om DNA fouten te meten in een enkele volwassen stamcel. Hiervoor worden volwassen stamcellen in het laboratorium opgekweekt tot zogenaamde ‘organoïden’. Organoïden zijn driedimensionale stamcelkweken waarvan de structuur lijkt op het originele orgaan. Door een kweek te maken van een enkele volwassen stamcel ontstaat een groot aantal cellen met dezelfde set van DNA fouten waardoor we deze makkelijker kunnen meten. Op deze manier zijn voor het eerst de DNA fouten gemeten in stamcellen uit de lever, dikke darm en dunne darm van mensen tussen 3 en 87 jaar oud. Uit dit onderzoek bleek dat gedurende het leven elke stamcel er ieder jaar ongeveer 40 nieuwe DNA-mutaties bij krijgt. Dit aantal is gelijk voor de verschillende organen. Deze bevinding was opvallend, aangezien kanker veel vaker voorkomt in de dikke darm dan in de dunne darm. Dit onderzoek laat zien dat dit verschil in incidentie niet verklaard kan worden door een verschil in het aantal mutaties dat optreedt in gezonde volwassen stamcellen tijdens het leven.

Begindatum en -tijd
13 november 2018 14:30
Einddatum en -tijd
13 november 2018 15:30
Promovendus
Francis Blokzijl
Proefschrift
Decoding the mutational history of human stem cells: From patterns to mechanisms
Promotor(es)
Prof.dr. Edwin CuppenDr. Ruben van Boxtel
Entree
Gratis