16 mei 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Organoid technology: An identification and evaluation of the ethical challenges

Recente baanbrekende ontwikkelingen in de stamceltechnologie maken het mogelijk om menselijk weefsel in vitro te kweken. Organoids zijn veelbelovend voor wetenschappelijke en klinische toepassingen, waaronder onderzoek naar ziektes zoals kanker, ontwikkeling en gepersonaliseerd testen van medicijnen en organoid transplantatie. Opslag van organoids in ‘levende biobanken’ maakt lange termijn gebruik door en wereldwijde verspreiding naar zowel academische als commerciële partijen mogelijk.

Deze beloften gaan gepaard met ethische uitdagingen die aandacht behoeven. Binnen organoid technologie komen de ethische discussies gerelateerd aan diverse technologische ontwikkelingen samen; de morele status van organoids is nog niet bestendigd; en organoid technologie is gesitueerd in een globale markt. Dit proefschrift heeft tot doel de ethische uitdagingen gerelateerd aan organoid technologie te identificeren en evalueren.

Wat betreft de morele waarde van organoids, beschouwen wij organoids als hybrides. Organoids worden gemaakt uit menselijk weefsel en ze vormen een representatie van de donor en diens lichaam, identiteit, belangen en waarden. Tegelijkertijd zijn organoids (bio)technologische instrumenten die commerciële waarde hebben. Deze verschillende waarden kunnen conflicteren. De uitdaging is om (gedeeltelijke) vermarkting van organoids te verwezenlijken als impuls voor biomedische innovatie en om tegelijkertijd de waarden en belangen van donoren en de maatschappij te respecteren.

De huidige ethische waarborgen, zijnde toestemming, anonimiseren en ‘om-niet’ donatie, schieten hiertoe tekort. Wij stellen een ‘consent for governance model’ voor als leidend paradigma voor de uitwisseling van organoids en gerelateerde menselijke weefselproducten. In dit model verschuift de nadruk van initiële toestemming naar blijvende governance verplichtingen, waaronder ‘privacy by design’, betrokkenheid van deelnemers, ‘benefit-sharing’ en ethische toetsing.
Dit proefschrift draagt bij aan moreel verantwoorde innovatie binnen organoid technologie en gerelateerde biotechnologische ontwikkelingen, waarin geavanceerde weefselproducten worden uitgewisseld in een toenemend complexe wereldwijde markt.

Begindatum en -tijd
16 mei 2019 16:15
Einddatum en -tijd
16 mei 2019 17:15
Promovendus
Sarah Boers
Proefschrift
Organoid technology: An identification and evaluation of the ethical challenges
Promotor(es)
Prof. A.L. Bredenoord Prof. J.J.M. van Delden
Entree
Gratis