Promotie: Optimaliseren van de blootstelling aan oral doelgerichte therapieën binnen de oncologie - op weg naar doseren op maat

tot

Samenvatting

Bij bijna de helft van de patiënten met kanker die behandeld worden met doelgerichte geneesmiddelen is er ruimte voor verbetering in de dosering. Op dit moment worden deze geneesmiddelen toegediend in een vaste dosering die voor alle patiënten gelijk is. De hoeveelheid geneesmiddel die in het bloed gemeten wordt (de spiegel) verschilt echter aanzienlijk tussen patiënten. Voor veel orale doelgerichte geneesmiddelen geldt dat deze bloedspiegels gerelateerd zijn aan de werkzaamheid. Daarom is het probleem met de huidige vaste dosering dat ± 30% van de patiënten wordt ondergedoseerd en dus risico loopt op een verminderde werkzaamheid, terwijl ± 15% van de patiënten wordt overgedoseerd, wat kan leiden tot onnodige bijwerkingen. Daarom zouden we voor een behandeling op maat niet alleen het juiste geneesmiddel moeten selecteren, maar dit ook in de juiste dosering moeten geven. Doseren op maat kan worden bereikt door het selecteren van de juiste startdosering voor iedere individuele patiënt(engroep), waarna deze dosering verder kan worden aangepast op basis van de gemeten geneesmiddel spiegel. Dit proefschrift richt zich op de rationale, het bewijs en de klinische toepassing van doseren op maat van orale doelgerichte geneesmiddelen voor patiënten met kanker. Een grote landelijke studie, waaraan 600 patiënten hebben meegedaan, heeft laten zien dat doseren op maat haalbaar is in de praktijk en dat het aantal patiënten met een te lage geneesmiddel spiegel hierdoor afneemt. Deze resultaten ondersteunen de toepassing van doseren op maat in de standaardzorg. Hiermee verwachten we de behandeluitkomsten van deze patiënten te verbeteren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw & online (link)
Promovendus
S.L. Groenland
Proefschrift
Optimaliseren van de blootstelling aan oral doelgerichte therapieën binnen de oncologie - op weg naar doseren op maat
Promotor(es)
prof. dr. A.D.R. Huitema
prof. dr. J.H. Beijnen
Co-promotor(es)
dr. N. Steeghs