21 juni 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Optimaliseren behandeling van tropische ziekte leishmaniasis

Leishmaniasis is een tropische infectieziekte waarbij patiënten zweren krijgen op de huid of een mogelijk fatale infectie van inwendige organen oplopen, afhankelijk van het type parasiet waar ze besmet mee raken. Omdat leishmaniasis voornamelijk voorkomt in arme ontwikkelingslanden is er nauwelijks financiering beschikbaar voor onderzoek naar deze verwaarloosde ziekte. De therapeutische opties zijn beperkt en het is daarom essentieel om behandeling met de beschikbare antileishmaniale geneesmiddelen te optimaliseren.

Promovenda Anke Kip onderzocht daarom de farmacokinetiek van deze middelen: het proces dat het geneesmiddel ondergaat in het lichaam en de resulterende hoeveelheid geneesmiddel waaraan een patiënt wordt blootgesteld. Deze blootstelling is cruciaal voor de klinische werkzaamheid van een geneesmiddel. Hoewel ongeveer de helft van alle leishmaniasispatiënten wereldwijd kinderen zijn, is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de farmacokinetiek in deze kwetsbare groep patiënten en naar hoe zij gedoseerd moeten worden.

Hoge dosering

Kip onderzocht de farmacokinetiek van miltefosine, het enige orale geneesmiddel voor leishmaniasis, bij kinderen in Colombia, Bangladesh, Kenia en Oeganda. Ze concludeerde dat kinderen een relatief hogere dosering nodig hebben om een even hoge blootstelling aan werkzame stof over te houden als volwassenen. Daarnaast toonde ze aan dat patiënten die geïnfecteerd zijn met zowel leishmaniasis als hiv een lagere hoeveelheid werkzame stof overhouden van zowel miltefosine als het antileishmaniale middel liposomale amfotericine B.

Goedkoper en minder belastend

Kip onderzocht nieuwe bioanalytische methoden om geneesmiddelconcentraties te meten in verschillende biologische matrices. Ze ontwikkelde een methode om goedkoper en voor de patiënt minder belastend bloedmonsters af te nemen op eenvouding filterpapier. Daarnaast ontwikkelde ze een methode om de werkzame hoeveelheid miltefosine op de plaats van werking, in witte bloedcellen, vast te kunnen stellen. Tenslotte toonde ze aan dat de klinische uitkomst bij leishmaniasis te voorspellen is door bloedconcentraties van de immuunmarker neopterine te bepalen tijdens behandeling. 

Begindatum en -tijd
21 juni 2017 14:30
Einddatum en -tijd
21 juni 2017 15:30
Promovendus
A.E. Kip
Proefschrift
Clinical pharmacology and bioanalysis of antileishmanial drugs, towards improved treatment strategies for leishmaniasis
Promotor(es)
prof.dr. J.H. Beijnenprof.dr. J.H.M. Schellens
Co-promotor(es)
dr. T.P.C. Dorlo