tot

Promotie: Operationalising effective public enforcement of environmental law in the European Union

Academiegebouw

Oda Essens verdedigt haar proefschrift over effectieve handhaving van het omgevingsrecht, op 26 november 2019 aan de Universiteit Utrecht. De volledige titel luidt: Operationalising effective public enforcement of environmental law in the European Union with a focus on England, Germany and the Netherlands.

Samenvatting

Effectieve handhaving van omgevingsrecht is essentieel voor de bescherming van onze leefomgeving. Verschillende incidenten hebben de afgelopen jaren aangetoond dat waar handhavingsinstanties en sancties niet effectief zijn, niet-naleving van het omgevingsrecht kan resulteren in significante effecten op de leefomgeving, waaronder ook de volksgezondheid. Een voorbeeld is de voortdurende niet-naleving van het omgevingsrecht door een fabriek voor gevaarlijke chemicaliën in Moerdijk, Nederland. Dit resulteerde in een enorme brand met grote gevaren voor het milieu, inclusief de volksgezondheid. 

Good practices in handhaving

Om een gebrek aan effectieve handhaving te adresseren, heeft het Europese Hof van Justitie een formule vastgesteld voor effectieve handhaving van Europese wetgeving, waaronder het meeste omgevingsrecht. Met deze formule en andere bronnen van de Europese Unie als uitgangspunt, formuleert dit onderzoek een toetsingskader voor effectieve publiekrechtelijke handhaving van omgevingsrecht. Drie lidstaten - Engeland, Duitsland en Nederland - zijn tevens gebruikt als bron voor het toetsingskader (op basis van literatuur die in deze landen beschikbaar is). 

Daarnaast worden de handhavingsorganisatie en sancties in deze landen geanalyseerd in het licht van dit toetsingskader voor effectieve handhaving om vast te stellen welke good practices bestaan in de administratieve en strafrechtelijke handhaving die zij beschikbaar hebben voor het omgevingsrecht. 

De conclusie is dat het geformuleerde toetsingskader en de good practices in de drie landen inspiratie bieden voor andere lidstaten en voor de instellingen van de Europese Unie om het concept van effectieve handhaving verder te ontwikkelen ten behoeve van de bescherming van onze leefomgeving.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Oda Essens
Proefschrift
Operationalising effective public enforcement of environmental law in the European Union with a focus on England, Germany and the Netherlands.
Promotor(es)
prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven en prof. dr. A.B. Blomberg
Entree
Gratis toegankelijk
Aanmelden

Niet nodig