8 november 2017 om 14:30

Promotie Catia Pereira Frias

Promotie: Ontwikkelende hersencellen en dynamische synapsen

Ons brein is een functioneel netwerk van zenuwcellen. Zij zorgen voor de vertaling van externe informatie naar gecoördineerde en nauwkeurige reacties, zoals waarnemen en bewegen. Cátia Pereira Frias onderzocht fundamentele mechanismen die belangrijk zijn voor de groei van het axon, de uitloper van een neuron die elektrische impulsen geleidt.

Verschillende hersenaandoeningen ontstaan door problemen in de communicatie tussen zenuwcellen. Daarom is het belangrijk dat om fundamentele mechanismen van de ontwikkeling van zenuwcellen te bestuderen. Dit kan ons helpen bij het beter begrijpen van de processen die tot hersenaandoeningen leiden.

Zenuwcellen ontwikkelen lange uitstulpingen, de optimale structuur voor het ontvangen en verwerken van informatie. Deze uitstulpingen verschillen qua vorm en functie van elkaar en zijn cruciaal voor het tot stand komen van een ingewikkeld en dynamisch neuronaal netwerk. De communicatie tussen de zenuwcellen vindt plaats op gespecialiseerde locaties, genaamd synapsen.

Om een goede communicatie tussen zenuwcellen te waarborgen, moeten synapsen tijdens hun ontwikkeling van specifieke eiwitten worden voorzien. De meeste van deze eiwitten worden niet in de synaps gemaakt. Daarom moeten ze naar de synaps worden getransporteerd. Dit gebeurt door middel van zogenaamde motoreiwitten.

In haar proefschrift beschrijft Pereira Frias fundamentele mechanismen waarmee motoreiwitten en signalerende moleculen de groei van het axon en de functie van de zogenaamde presynaps ondersteunen. Dit  levert nieuwe inzichten in hoe neuronen verbindingen maken om een functioneel netwerk te vormen. De resultaten van haar onderzoek kunnen bijdragen aan het algemeen begrip van de etiologie van hersenontwikkelings- en neurologische aandoeningen.

Begindatum en -tijd
8 november 2017 14:30
Einddatum en -tijd
8 november 2017 14:30
Promovendus
C.S. (Catia) Pereira Frias
Proefschrift
Focus on the axon: from neuronal development to dynamic synapses
Promotor(es)
prof.dr. C.C. Hoogenraad
Co-promotor(es)
dr. C.J. Wierenga