30 augustus 2019 van 10:30 tot 11:15

Promotie: Ontwerp en implementatie van regionaal innovatiebeleid

Innovatiebeleid wordt als een wondermiddel gezien, maar kan niet zomaar worden toegepast op meerdere regio's over de hele wereld, schrijft Morisson De La Bassetiere in zijn proefschrift. Hij onderzoekt hoe regionaal innovatiebeleid beter ontworpen en geïmplementeerd kan worden.

Beleidsmakers plaatsen het regionale innovatiebeleid vaak bovenaan hun agenda omdat zij innovatie als een wondermiddel zien dat -naar eigen zeggen- de basis legt voor nieuwe bedrijven, nieuwe banen en voor productiviteitsgroei en daarom dus een belangrijke motor voor de economische groei en de ontwikkeling is.

In de Europese Unie (EU) bijvoorbeeld, wordt het budget van de toekomstige programmeringsperiode van het EU-cohesiebeleid 2021-2027 voor het grootste deel besteed aan het bevorderen van een Smarter Europe. Regionaal innovatiebeleid werd vaak gevormd door best practice-modellen zoals bijvoorbeeld growing the next Silicon Valley, dat werd afgeleid van goed presterende regio's en vervolgens, zonder onderscheid, toegepast werd op meerdere regio's over de hele wereld.

De benaderingen van de evolutionaire economische geografie (EEG) en het regionale innovatiesysteem (RIS) benadrukken echter dat regionaal innovatiebeleid moet worden afgestemd op hun regionale context om succesvol te kunnen zijn. Morisson De La Bassetiere onderzoekt de rol van de institutionele contexten en de institutionele ondernemers om regionaal innovatiebeleid beter te ontwerpen en te implementeren.

Begindatum en -tijd
30 augustus 2019 10:30
Einddatum en -tijd
30 augustus 2019 11:15
Promovendus
Arnault Morisson De La Bassetiere
Proefschrift
Regional Innovation Policies: The Role of the Institutional Contexts and Institutional Entrepreneurs
Promotor(es)
prof. dr. R.A. Boschma
Co-promotor(es)
dr. P.M.A. Ballanddr. A. Ascani