18 januari 2019 van 12:45 tot 13:30

Promotie: Ondernemers in woonwijken weinig ingebed in lokale sociale netwerken

Promovenda Marianne de Beer toont in haar proefschrift aan dat in woonwijken gevestigde ondernemers sterk bouwen op netwerkcontacten, maar niet op lokale contacten.

In de laatste twintig jaar is de Nederlandse woonwijk een belangrijke bedrijfslocatie geworden. Met name voor kleinschalige ondernemingen en bedrijven aan huis. In hoeverre maken deze ondernemers gebruik van hun lokale omgeving? De Beer onderzocht de relatie tussen de ruimtelijke context van de woonwijk en de ondernemers die daar gevestigd zijn door de (lokale) sociale netwerken van deze ondernemers en veranderingen daarin te bestuderen.

De Beer toonde aan dat de lokaal gevestigde ondernemers, die veelal ook wonen in de buurt waar hun bedrijf gevestigd is, sterk bouwen op zowel hun privé als zakelijke netwerkcontacten. Deze sociale contacten spelen een belangrijke rol op zowel economisch vlak, door het stimuleren van bedrijfsprestaties, als op sociaal vlak, als aanjager van lokale maatschappelijke waardecreatie door de lokale ondernemers. De sociale netwerken van de lokaal gevestigde ondernemers staan niet vast, maar veranderen sterk door de tijd. Hierdoor kunnen de ondernemers zowel bestaande als nieuwe netwerkcontacten gebruiken voor de ontwikkeling van hun bedrijf.

Ook concludeerde De Beer dat de toename van bedrijvigheid in Nederlandse woonwijken niet automatisch leidt tot een hoge mate van lokale samenwerking tussen deze bedrijven. Hedendaagse ondernemers in woonwijken lijken slechts beperkte behoefte te hebben aan lokale netwerkcontacten en zijn hierdoor maar beperkt verbonden met hun lokale omgeving. Dit maakt een kritische heroverweging van de rol en betekenis van lokaal ondernemerschap in relatie tot de context van de woonwijk noodzakelijk.

Begindatum en -tijd
18 januari 2019 12:45
Einddatum en -tijd
18 januari 2019 13:30
Promovendus
Marianne de Beer
Proefschrift
Embedded entrepreneurs in residential neighbourhoods: dynamics in and effects of social networks
Promotor(es)
Prof. dr. F.G. Van Oort
Co-promotor(es)
Dr. V.A.J.M SchutjensDr. G.W. Mollenhorst