9 maart 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie Werner Liebregts

Promotie: Ondernemende activiteit door werknemers (= intrapreneurship)

Bij ondernemerschap denkt men vaak aan personen die voor eigen rekening en risico een bedrijf bezitten en beheren. Hiermee wordt echter voorbij gegaan aan alle personen die in loondienst kansen ontdekken, evalueren en/of benutten. Wij beschouwen zowel al het zelfstandig ondernemerschap als al het ondernemerschap binnen bestaande organisaties, vaak intrapreneurship genoemd, als onderdeel van de ondernemende activiteit in de samenleving. Intrapreneurship is een vorm van organisatorische nieuwe waardecreatie, waarbij werknemers het initiatief nemen.

Hoewel een groot aantal studies het belang van ondernemerschap binnen bestaande organisaties benadrukt, bevat de literatuur niet of nauwelijks multilevel analyses van de determinanten en consequenties van intrapreneurship, laat staan in een verenigd raamwerk. Dit komt met name door een gebrek aan data die een goede vergelijking tussen landen mogelijk maken. In dit proefschrift benutten we een maat van ondernemende activiteit door werknemers die de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) pas sinds 2011 verzameld. We combineren deze data met al beschikbare secundaire data over diverse instituties en de economische prestaties van landen.

Dit proefschrift analyseert hoe en in welke mate de institutionele context bepaalt bij welke soort ondernemende activiteit individuen betrokken zijn en wat dit voor gevolgen heeft voor de economische groeipatronen van landen. Dit is een afgeleide van Baumol's opvatting dat individuen zich over verschillende soorten ondernemende activiteit in de samenleving alloceren. We betogen dat zowel zelfstandig ondernemerschap als intrapreneurship van belang zijn voor het commercialiseren van nieuwe kennis, maar afhankelijk van het institutionele kader kan het ene type productiever blijken voor de maatschappij dan het andere.

Begindatum en -tijd
9 maart 2018 14:30
Einddatum en -tijd
9 maart 2018 15:30
Promotor(es)
Erik Stam
Co-promotor(es)
Niels Bosma