6 mei 2019 van 12:45 tot 13:30

Promotie: Onafhankelijke methode voor klimaatreconstructies

Promovenda Eveline Mezger ontwikkelde een nieuwe, onafhankelijke manier om het zoutgehalte van de zee in het verleden te reconstrueren. Deze informatie is van belang voor klimaatvoorspellingen.

Hoe het klimaat in het verleden varieerde en de rol van de oceaan daarin levert belangrijke informatie over het functioneren van het klimaatsysteem. Het zoutgehalte van de zee wordt beschouwd als een van de belangrijkste, maar ook meest uitdagende factoren om te reconstrueren.

Samen met temperatuur bepaalt het zoutgehalte de dichtheid van het zeewater, die de oceaancirculatie gaande houdt en daarmee zorgt voor de verdeling van warmte en zuurstof over de wereldoceanen. Reconstructies worden vaak gebaseerd op de chemische samenstelling van de kalkschaaltjes van foraminiferen: kleine organismes, die leven in de zee. Bij hogere zoutgehaltes bouwen foraminiferen meer natrium in, waardoor dit mogelijk gebruikt kan worden om met fossiele schaaltjes het zoutgehalte te reconstrueren.

Mezger dook voor haar proefschrift in de analyse van natrium en calcium in kalkschaaltjes van foraminiferen. Eerst onderzocht ze de relatie tussen ingebouwd natrium en zoutgehalte van de zee bij soorten die verzameld zijn uit de Rode Zee. Ze keek ook naar natriumverschillen binnen en tussen soorten. Door de kalkneerslag te bestuderen leerde ze meer over de invloed van fysische en chemische factoren op natrium-inbouw. Ondanks dat verschillende factoren die de natrium-calcium-samenstelling van kalkschaaltjes beïnvloeden is dit de eerste onafhankelijke manier om het zoutgehalte van de zee te reconstrueren.

Begindatum en -tijd
6 mei 2019 12:45
Einddatum en -tijd
6 mei 2019 13:30
Promovendus
Eveline Mezger
Proefschrift
Controls on sodium incorporation in foraminiferal calcite
Promotor(es)
prof. dr. G.J. Reichart
Co-promotor(es)
dr. L.J. de Nooijer