tot

Promotie van C. Anzivino MSc

Promotie: On the effect of capillarity and polarity in colloidal suspensions of nanoparticles

In deze thesis beschouwen we een reeks aan fenomenen die voorkomen in systemen opgebouwd uit deeltjes met een grootte van een paar nanometer tot aan een paar micron. Voorbeelden van deze zogeheten colloïdale systemen komen voor in gigantische getallen in het dagelijks leven: suspensies/emulsies zoals melk, bloed en verf, vloeibaar-kristal displays in elektronica, gel en lotion, polymeren, en biologische objecten zoals bacteriën, spermacellen, weefsel, etc. De structuureigenschappen van colloïdale systemen kunnen makkelijk worden aangepast door mechanische of thermische stress op de schaal van thermische fluctuaties. In deze zin maken ze deel uit van de tak van fysica die bekend staat als zachte gecondenseerde materie.

Van alle eindeloze mogelijke colloïdale system richten wij ons in deze thesis op twee onderwerpen: colloïden die vastzitten op een vloeistof-vloeistofgrensvlak, en colloïdale vloeibaar kristallen. Bij het eerste onderwerp onderzoeken wij hoe colloïdale deeltjes spontaan lineaire aggregaten vormen wanneer deze adsorberen op het grensvlak tussen twee onmengbare vloeistoffen. Bij de tweede richten wij ons op de opmerkelijke eigenschappen van system opgebouwd uit deeltjes met een “banaan-achtige” of gekromde-kern vorm, die typisch worden gekenmerkt door een lage energetische kost voor buigingsvervormingen.

In ons onderzoek gebruiken we zowel theoretische als computationele methodes, en verbinden wij onze bevindingen aan experimentele resultaten.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
C. Anzivino MSc
Proefschrift
On the effect of capillarity and polarity in colloidal suspensions of nanoparticles
Promotor(es)
prof. dr. M. Dijkstra
prof. dr. R.H.H.G. van Roij