Promotie: Omega-3 Fatty Acids DHA and EPA for Overcoming Drug Resistance in Multiple Myeloma

Promotie van J. Chen MSc

tot

Momenteel blijft de verworven resistentie tegen geneesmiddelen de grootste uitdaging voor de behandeling van multiple myeloom (MM), zoals voor heel veel andere humane kankers, ondanks het feit dat de op proteasoom inhibitoren (PI's)-gebaseerde geneesmiddelen de algemene overleving sterk hebben verlengd. Daarom blijft er grote behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of combinatietherapieën om de chemosensitiviteit van MM te verhogen. Onze bevindingen in dit proefschrift bieden een rationele therapeutische strategie die gebruik maakt van bortezomib, de eerste proteasoomremmer in zijn klasse, in combinatie met de omega-3-vetzuren DHA of EPA om de werkzaamheid van bortezomib in MM-cellen te verhogen. Tevens biedt dit onderzoek meer inzicht in de mechanismen van bortezomib-geassocieerde resistentie.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
J. Chen MSc
Proefschrift
Omega-3 Fatty Acids DHA and EPA for Overcoming Drug Resistance in Multiple Myeloma: Investigations into The Mechanism of Action, Activities and Rational Use
Promotor(es)
prof. dr. J. Garssen
Co-promotor(es)
dr. F.A.M. Redegeld
dr. R. Ruijtenbeek