tot

Promotie: Numerical and experimental simulation of fault reactivation and earthquake rupture applied to induced seismicity in the Groningen gas field

De aardbevingsproblematiek rondom het Groningen gasveld (Noord-Nederland), heeft de afgelopen decennia geleid tot >50,000 schadeclaims, maatschappelijke onrust en politieke spanningen. De aardbevingen ontstaan door de productie van gas uit het reservoirgesteente: de Slochteren zandsteen, een 200 m dikke poreuze gesteentelaag op 3 kilometer diepte. Gasproductie resulteert in drukdaling in en inklinking (compactie) van dit reservoirgesteente, wat leidt tot een verandering van spanningen op al bestaande breuken in het reservoir. Als deze spanningen de breuksterkte overschrijden, kan snelle beweging plaatsvinden langs het breukvlak, hetgeen leidt tot een aardbeving.

In mijn proefschrift onderzoek ik onder welke omstandigheden deze bevingen ontstaan, en welke factoren de aardbevingsgrootte beïnvloeden. Hiervoor gebruik ik computermodellen van de ondergrond met breuk- en gesteente-eigenschappen gemeten in het laboratorium, in het bijzonder de afname van de breuksterkte met breukbeweging. De modellen laten zien dat de reservoirgeometrie rondom de breuk en de aanwezigheid van verschillende gesteentelagen langs de breuken tot spanningsconcentraties leiden die het ontstaan van aardbevingen beïnvloeden. Voor de onderzochte initiële spanningstoestanden en breukeigenschappen blijft breukbeweging echter beperkt tot het reservoir gebied. De resultaten dragen bij aan een fysisch onderbouwd begrip van hoe de bevingen ontstaan in het Groningen veld, en helpen bij het bepalen van de hoeveelheid drukdaling die leidt tot een beving, en de waarschijnlijke locaties en groottes van de bevingen. Deze gegevens en de ontwikkelde methodiek vormen een waardevolle toevoeging voor het inschatten van het seismisch risico, niet alleen voor het Groningen veld, maar ook voor geothermie en ondergrondse opslag van CO2 of energie.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Promovendus
drs. A.J.L. Buijze
Proefschrift
Numerical and experimental simulation of fault reactivation and earthquake rupture applied to induced seismicity in the Groningen gas field
Promotor(es)
prof. dr. C.J. Spiers
Co-promotor(es)
dr. A.R. Niemeijer
dr. P.A. Fokker