tot

Promotie: Nuclear imaging for improved radioembolization treatment planning

Samenvatting

Radioembolisatie is een minimaal invasieve behandeling van lever kanker. Tijdens een radioembolisatie behandeling worden er radioactief gelabelde bolletjes toegediend in het vaatstelsel van de lever. Omdat radioembolisatie een minimaal invasieve behandeling is, is de arts afhankelijk van medische beeldvorming om in de patiënt te kunnen kijken. Medische beeldvorming wordt gebruikt voor de geleiding van de behandeling, voor de behandelplanning, en voor na de behandeling. In dit proefschrift zijn twee verbeteringen voor radioembolisatie behandelplanning besproken. De eerste is een dubbellaags detector voor het tegelijkertijd maken van nucleaire en röntgen beelden in de behandelkamer. Dit geeft de arts informatie over de verdeling van de radioactief gelabelde bolletjes tijdens de behandeling. Dit zorgt voor een accurate behandelplanning die gemaakt kan worden in de behandelkamer. De tweede is het voorstel om een ander radioactief gelabeld deeltje te gebruiken voor de behandelplanning, wat ook weer de behandelplanning kan verbeteren. In dit proefschrift bespreken we de uitdagingen betreffende de beeldvorming van dit nieuwe deeltje, en laten we zien dat we accurate beeldvorming kunnen verkrijgen als we speciale software gebruiken.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
B. Kunnen MSc
Proefschrift
Nuclear imaging for improved radioembolization treatment planning
Promotor(es)
prof. dr. ir. H.W.A.M. de Jong
prof. dr. M.G.E.H. Lam
prof. dr. ir. M.A. Viergever
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository