tot

Proefschrift van A.J. Van Lange MSc (Nanophotonics)

Promotie: Non-linear optical effects in cold and hot rubidium gases

Ons wereldbeeld wordt gevormd door de wisselwerking tussen licht en materie. Kijk maar om je heen: alles wat je ziet, is het directe gevolg van die wisselwerking!

Elke lichtstraal die je oog bereikt, heeft immers wisselwerking gehad met materie. Buiten deze directe beeldvorming wordt ons wereldbeeld ook beïnvloed door allerhande digitale informatiestromen, waarin de wisselwerking ook een belangrijke rol speelt. Het internetverkeer bestaat uit lichtpakketjes verstuurd door een glasvezelkabel, die bij ontvangst worden omgezet naar een elektronisch signaal met behulp van deze wisselwerking. In deze elektronische apparaten wordt het signaal gelezen, aangepast en opnieuw verzonden als lichtpakket.

Om rekenchips sneller te maken zal elektronica in de toekomst uiteindelijk worden vervangen door fotonica, waarin fotonen (lichtdeeltjes) de informatiedrager zijn in plaats van elektronen. Niets kan immers sneller dan het licht! Maar een lichtsignaal veranderen kan niet zomaar met ander licht, want lichtstralen 'botsen' niet met elkaar. Waar ze elkaar tegen komen moet dus materie aanwezig zijn om de interactie 'door te geven'. In dit proefschrift wordt de fundamentele wisselwerking onderzocht tussen licht en de elementaire bouwstenen van materie, atomen. Allereerst tussen ultrakoude atomen en licht op zeer kleine schaal. Omdat het licht daar in zeer kleine ruimte wordt opgesloten, zorgt de verhoogde intensiteit voor niet-lineaire effecten wanneer de koude atomen in het lichtveld worden gebracht. Om deze ingewikkeldere wisselwerking beter te begrijpen, zijn experimenten gedaan in verwarmde dampcellen, waarbij duidelijk wordt dat verscheidene niet-lineaire effecten nodig zijn om de wisselwerking te beschrijven en er bijzondere ringvormige bundelprofielen ontstaan.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
A.J. Van Lange MSc
Proefschrift
Non-linear optical effects in cold and hot rubidium gases
Promotor(es)
prof. dr. P. Van der Straten
Co-promotor(es)
dr. D. Van Oosten
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository