tot

Promotie: Nocturnal hemodialysis and kidney transplantation

Mensen met eindstadium nierfalen hebben een slechte levensverwachting, waarbij meer dan de helft van de overlijdens komt door hart- en vaatziekten. Een belangrijke rol hierbij wordt gespeeld door een verstoorde mineraalhuishouding en dan met name verhoogde fosfaatspiegels, die vaatverkalking veroorzaken. In dit proefschrift hebben we onderzocht of vaatverkalking minder toeneemt bij bepaalde nierfunctievervangende behandelingen die minder hoge fosfaatspiegels geven, zoals nachtelijke hemodialyse en niertransplantatie. We vonden dat vaatverkalking toenam bij standaardbehandelingen (reguliere hemodialyse en peritoneale dialyse). Ondanks lagere fosfaatspiegels was die toename niet minder bij nachtelijke hemodialyse of na een niertransplantatie. Dit roept belangrijke vragen op over het ontstaan van vaatverkalking bij nierfalen en de gevolgen ervan. In dit proefschrift hebben we verder gekeken naar het voorkomen van wervelinzakkingen bij mensen met eindstadium nierfalen. In ons onderzoek met relatief jonge patiënten kwam dit zeer vaak voor (34%), wat ook te maken heeft met hun verstoorde mineraalhuishouding. Als laatste hebben we kwaliteit van leven en overleving met nachtelijke hemodialyse onderzocht. In onze onderzoeken is de kwaliteit van leven in het algemeen het beste na een niertransplantatie, terwijl hemodialyse met langere behandelingsduur zoals nachtelijke hemodialyse als voordeel heeft dat patiënten veel minder pillen nodig hebben dan bij reguliere hemodialyse. Ook gaat hemodialyse met langere behandelingsduur gepaard met een langere overleving. Nachtelijke hemodialyse zou men daarom kunnen zien als een optimale dialysebehandeling. De volgende stap is te kunnen onderscheiden welke patiënten in de dagelijkse praktijk baat zouden kunnen hebben bij nachtelijke hemodialyse om hen dit aan te bieden.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Thijs Jansz
Proefschrift
Nocturnal hemodialysis and kidney transplantation
Promotor(es)
Prof. M.C. Verhaar
Prof. F.J. van Ittersum
Co-promotor(es)
dr. B.C. van Jaarsveld
Entree
Gratis
Aanmelden

Niet nodig