4 juni 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: “No guts, no glory” in the twenty-tens A snapshot of the burden, etiology and epidemiology of gastroenteritis during the preschool years

Gastro-enteritis (GE) is een ontsteking van het maagdarmkanaal die meestal wordt veroorzaakt door infectieuze agentia. Het wordt gekenmerkt door diarree en/of braken. In Nederland is GE zelden levensbedreigend, maar ¬¬het zorgt voor aanzienlijke maatschappelijke kosten vanwege de hoge frequentie van voorkomen, met name bij kinderen jonger dan vijf jaar. Dit proefschrift heeft tot doel om meer inzicht te verschaffen in de etiologie, epidemiologie en ziektelast van GE bij kinderen jonger dan vijf jaar en hun ouders/verzorgers in Nederland.

Incidentieschattingen van GE in de Nederlandse bevolking lieten de hoogste incidentie zien bij kinderen jonger dan 5 jaar en hun ouders. Een verhoogde kans op GE werd gezien bij kinderen met chronische darmziekten of luchtwegenaandoeningen en kinderen die maagzuurremmers gebruikten. Ook naar het kinderdagverblijf gaan was een risicofactor voor GE, maar niet voor kinderen die langer dan 12 maanden naar het kinderdagverblijf gingen. Dit komt mogelijk door het ontwikkelen van immuniteit voor GE. De meeste bacteriën, virussen en protozoa werden net zo vaak gevonden in ontlastingsmonsters van kinderen en ouders met GE als in kinderen en ouders zonder GE. Dit geeft aan dat niet alle infecties met enteropathogenen klinisch relevant zijn. Verder beschrijven we een opmerkelijk seizoenspatroon van rotavirus in de afgelopen jaren in Nederland, dat enkel eerder werd gezien in landen die universeel vaccineren tegen rotavirus. In Nederland wordt echter niet tegen rotavirus gevaccineerd. De resultaten in dit proefschrift bieden handvatten om de ziektelast van GE bij jonge kinderen te verminderen.

Begindatum en -tijd
4 juni 2019 10:30
Einddatum en -tijd
4 juni 2019 11:30
Promovendus
Roan Pijnacker
Proefschrift
“No guts, no glory” in the twenty-tens A snapshot of the burden, etiology and epidemiology of gastroenteritis during the preschool years
Promotor(es)
Prof. R.A. Coutinho Prof. J.A. Wagenaar
Co-promotor(es)
Prof. W. van Pelt Prof. L. Mughini Gras
Entree
Gratis