25 april 2019 van 18:00 tot 19:00

Promotie: Nieuwe therapeutische strategieën voor colorectale kanker

Dit proefzicht geeft inzicht in verschillende karakteristieken van dikkedarmkanker (coloncarcinoom) en endeldarmkanker (rectumcarcinoom) die geassocieerd zijn met een slechte prognose en uitgezaaide ziekte en mogelijk therapeutisch geëxploiteerd kunnen worden. 

Jaarlijks krijgen in Nederland bijna 14.000 mensen de diagnose colorectale kanker (coloncarcinoom & rectumcarcinoom). Uiteindelijk zal bij bijna 50% van de patiënten de ziekte uitzaaien. De prognose voor uitgezaaide colorectale kanker is nog steeds slecht. Geneesmiddelen die de formatie van uitzaaiingen voorkomen door de uitgroei van agressieve tumorcellen aan te pakken zijn dus hard nodig. Daarnaast zijn er ook therapieën nodig die al reeds bestaande uitzaaiingen effectief bestrijden. 

In dit proefschrift laten wij zien dat hoge niveaus van de stamcel marker ALDH1A1, lage zuurstofconcentraties (hypoxie) en een veranderde redox staat karakteristieken zijn van agressieve subgroepen darmkanker. Daarnaast blijkt uit onze resultaten het belang van subclassificatie. Tumorweefsel van patiënten met rechtszijdige darmkanker werd gekenmerkt door hoge niveaus van ALDH1A1. Tevens tonen onze resultaten dat uitzaaiingen van darmkanker in de lever zich ook kenmerken door hoge niveaus van ALDH1A1 en DNA schade aangericht door reactieve zuurstofdeeltjes. Tot slot beschrijft dit proefschrift dat geneesmiddelen die de hoge niveaus van ALDH1A1, hypoxie en de veranderde redox staat uitbuiten wellicht veelbelovende (combinatie)therapieën zijn voor darmkanker.

Begindatum en -tijd
25 april 2019 18:00
Einddatum en -tijd
25 april 2019 19:00
Promovendus
Lizet van der Waals
Proefschrift
Nieuwe therapeutische strategieën voor colorectale kanker
Promotor(es)
Prof. I.H.M. Borel RinkesProf. O.W. Kranenburg
Entree
Gratis