22 mei 2017 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Nieuwe overgangsmetaalvrije katalysatoren

Peter Bramwell onderzocht de synthese van nano-ingesloten NaAlH4, LiH, en LiNH2.  Daarnaast onderzocht hij hun prestaties op het gebied van waterstofopslag, ammoniakopslag en katalytische hydrogenatie en ammoniakontleding. Zijn bevindingen openen de weg naar nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van overgangsmetaalvrije katalysatoren. Met zijn onderzoek laat Bramwell onder meer zien dat LiH/C 7.0 wt% waterstof kan opslaan en weer afstaan bij 100 °C. LiNH2/C kan 30.5 wt% ammoniak opslaan en een mengsel van nano-ingesloten LiH en LiNH2 kan waterstof bij 50 °C vrijlaten.

Voor katalyse heeft Ni doping voor LiNH2 ook een actieve katalysator voor de ontleding van ammoniak opgeleverd. NaAlH4/C blijkt een actieve en selectieve katalysator voor de hydrogenatie van meervoudige C-C bindingen. Gedetailleerd onderzoek naar het mechanisme leverde aanwijzingen op voor het ontwikkelen van nieuwe katalysatoren op basis van veel voorkomende elementen.

Begindatum en -tijd
22 mei 2017 10:30
Einddatum en -tijd
22 mei 2017 11:30
Promovendus
P.L. Bramwell
Proefschrift
Nieuwe overgangsmetaalvrije katalysatoren
Promotor(es)
prof.dr. P.E. de Jonghprof.dr. R.J.M. Klein Gebbink
Co-promotor(es)
dr. P. Ngene