18 oktober 2018 van 10:30 tot 11:30

Tijdrovende klus om alle paardenmest te verzamelen niet meer nodig

Promotie: Nieuwe methode voor bepalen verteerbaarheid van voedermiddelen voor paarden: titaandioxide als marker

Voor paarden is een goed rantsoen essentieel: het is de basis voor een goede gezondheid, welzijn en prestatie. Voor het bepalen van de verteerbaarheid van voedermiddelen gebruikt men nu een tijdrovende en arbeidsintensieve methode: meerdere dagen verzameling van de mest. Femke Schaafstra onderzocht het gebruik van titaandioxide (TiO2) als alternatieve methode. Haar conclusie: de methode werkt. Schaafstra promoveert 18 oktober 2018 op haar onderzoek aan de faculteit Diergeneeskunde.

Om het rantsoen samen te stellen gaat men uit van de hoeveelheid energie die een voedermiddel levert. Deze waarde hangt nauw samen met de verteerbaarheid van het voedermiddel. De verteerbaarheid van voedermiddelen is daarom de basis van voederevaluatiesystemen.

Huidige methode inefficiënt

Door middel van een verteringsproef stelt men de verteerbaarheid vast. Dat gaat als volgt: het paard krijgt gedurende een periode een bekende hoeveelheid voedermiddel en tijdens die periode wordt alle mest van het paard verzameld. Deze methode - en dan met name het verzamelen van mest - is tijdrovend, arbeidsintensief en maar beperkt toepasbaar. Bovendien kunnen paarden tijdens de verzamelperiode minder hun soortspecifieke gedrag uiten.

Nauwkeurige methode

Door een verteringsmarker aan het voer toe te voegen kunnen deze problemen ondervangen worden. Bij gebruik van een verteringsmarker is het niet meer nodig om alle mest te verzamelen. Schaafstra onderzocht specifiek de marker titaandioxide (TiO2). Wat blijkt? TiO2 schat de mestuitscheiding en de verteerbaarheid nauwkeurig in. Ook hebben het type ruwvoer, de verhouding ruwvoer-krachtvoer en beweging geen invloed op de uitscheiding van TiO2.

Waarden uitwisselen

In de praktijk kan TiO2 als verteringsmarker een groot voordeel hebben. De toepassing van TiO2 kan leiden tot verbeterde procedure voor het verkrijgen van betrouwbare waarden voor de verteerbaarheid van voedermiddelen en maakt uitwisseling van deze waarden tussen landen en/of voederevaluatiesystemen mogelijk.

Begindatum en -tijd
18 oktober 2018 10:30
Einddatum en -tijd
18 oktober 2018 11:30
Promovendus
Femke Schaafstra
Proefschrift
The use of TiO2 as digestibility marker in equine
Promotor(es)
Prof. dr. ir. W.H. (Wouter) Hendriks
Co-promotor(es)
Dr. ing. D.A. (David) van Doorn MScDr. J.T. (Thomas) Schonewille