23 mei 2017 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Nieuwe inzichten in recente opkomst van E. faecium als belangrijke ziekenhuisbacterie

Enterococcus faecium is een bacterie die als commensaal van het maag-darm kanaal veelvuldig voorkomt bij mens en dier. In haar promotieonderzoek gebruikt de onderzoeker nieuwe DNA-technieken om te verklaren welke factoren hebben bijgedragen aan de snelle opkomst van E. faecium als een belangrijke ziekenhuisbacterie. Dit levert inzichten die gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën tegen deze bacterie.

E. faecium veroorzaakt infecties bij patiënten in het ziekenhuis en heeft snel resistentie ontwikkeld tegen verschillende klasses aan antibiotica. De onderzoeker heeft een eiwit aan het oppervlakte van E. faecium bestudeerd dat interacties aangaat met de eiwitten fibrinogeen en fibronectine en met emt bloedplaatjes. Opvallend genoeg werd dit eiwit alleen geproduceerd bij 37°C en niet bij een lagere temperatuur. Mogelijk heeft het eiwit een rol bij E. faecium infecties in zoogdieren. Verder heb ik een systeem gekarakteriseerd dat betrokken is bij de tolerantie van E. faecium tegen een veelgebruikte disinfectans.
De onderzoeker heeft de resistentie bestudeerd tegen het antibioticum bacitracine en het recent geïntroduceerde antibioticum tigecycline. Ze heeft ook de systemen gekarakteriseerd die betrokken zijn bij de groei van E. faecium in humaan serum. Het bleek dat genen met een rol in de synthese van DNA-bouwstenen cruciaal waren om in serum te kunnen groeien.

Begindatum en -tijd
23 mei 2017 10:30
Einddatum en -tijd
23 mei 2017 11:30
Promovendus
Ana Guzman Prieto
Proefschrift
Elucidating the success of Enterococcus faecium as a nosocomial pathogen through functional genomics
Promotor(es)
Marc J.M. BontenR.J.L WillemsW. van Schaik
Entree
Gratis