22 januari 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Nieuwe bloedtest maakt onderscheid tussen bacteriële en virale infectie bij kinderen

Bij kinderen die in het ziekenhuis komen met koorts is het vaak niet duidelijk wat de oorzaak is. Artsen kunnen op basis van de klachten geen onderscheid maken tussen een infectie veroorzaakt door een bacterie of door een virus. Voor de zekerheid wordt vaak een antibioticumkuur voorgeschreven zonder dat duidelijk is dat het om een bacteriële infectie gaat. Overmatig gebruik van antibiotica leidt tot verspreiding van antibioticaresistente bacteriën. Alleen al in Europa sterven elk jaar zo’n 25 duizend mensen doordat ze niet goed reageren op antibiotica, omdat de bacterie waarmee ze zijn besmet resistent is geworden.

Onderzoek in dit proefschrift laat zien dat 1 op de 3 kinderen met een infectie door een virus onnodig antibiotica krijgt. Dit laat zien dat er grote behoefte is aan een nieuwe diagnostische test om onderscheid te maken tussen bacteriële en virale infecties. Wij vonden dat een nieuwe bloedtest (ImmunoXpert), die is gebaseerd op een drietal eiwitten, in de meeste gevallen een goed onderscheid maakt tussen een bacteriële en een virale infectie. De belangrijkste bevinding was dat een “virale testuitslag” bij 98-99% van de kinderen inderdaad betekende dat ze ziek waren door een virale infectie. Dat is duidelijk beter dan de bestaande testen.

In dit proefschrift hebben we aangetoond dat deze nieuwe bloedtest goede diagnostische waarde heeft en artsen kan helpen om terughoudender te worden bij het gebruik van antibiotica bij kinderen met milde of matig ernstige infecties. Deze test wordt inmiddels op enkele plekken routinematig gebruikt en een point-of-care test is ontwikkeling.

Begindatum en -tijd
22 januari 2019 14:30
Einddatum en -tijd
22 januari 2019 15:30
Promovendus
Chantal van Houten
Proefschrift
Improving diagnosis of bacterial infections; research without gold standard
Promotor(es)
Prof. dr. L.J. BontProf. dr. E.A.M. Sanders
Entree
Gratis