25 juni 2019 van 10:30 tot 11:15

Promotie: Nieuw tijdperk aangebroken voor sterk verdeelde Afrikaanse steden

Murtah Shannon concludeert in zijn proefschrift dat sterk verdeelde Afrikaanse steden als Beira een nieuw tijdperk van stedelijke geopolitiek zijn ingegaan door toenemende internationale belangstelling in stedelijke ontwikkeling.

Shannon onderzoekt de politieke dynamiek en worstelingen omtrent stedelijk landgebruik die ontstaan wanneer een verdeelde Afrikaanse stad het doelwit wordt van gigantische investeringen op het gebied van infrastructuurontwikkeling en ruimtelijke planning. Zijn onderzoek speelt zich af in Beira, het bolwerk van politieke oppositie in Mozambique. Hij laat zien hoe deze underdog van de postkoloniale staat sinds kort in het middelpunt van belangstelling van internationale donoren is komen te staan, waaronder Nederland.

Middels empirisch diepteonderzoek kijkt Shannon naar de verschillende actoren -van internationale consultants tot stedelijke boeren en politieke elites- en bijbehorende praktijken die momenteel betrokken zijn bij het ontwikkelen van de stad. Hiermee toont hij een complex geheel van tegenstrijdige belangen die de stad op onverwachte manieren vormgeeft, en die niet te vangen is in binaire begrippen als formeel/informeel of lokaal/mondiaal. Zijn bevindingen bieden belangrijke inzichten in hetopkomende tijdperk van stedelijke ontwikkeling in Afrika alsook de implicaties hiervan voor concrete stedelijke contexten.

In zijn proefschrift beargumenteert Shannon hierbij dat dit vooral begrepen moet worden als een nieuw tijdperk van stedelijke geopolitiek, dat fundamenteel draait om concurrerende claims op de inrichting en het beheer van de stad. De bevindingen dragen zodoende bij aan de huidige debatten over Afrikaanse verstedelijking, ontwikkelingspolitiek en urban land grabbing.

Begindatum en -tijd
25 juni 2019 10:30
Einddatum en -tijd
25 juni 2019 11:15
Promovendus
Murtah Shannon
Proefschrift
Making a donor city - The contested trajectories of urban development in Beira city, Mozambique
Promotor(es)
prof.dr. E.B. Zoomers
Co-promotor(es)
dr. M.M.A. Kaagdr. K. Otsuki