Promotie Niels Terpstra: Rebel Governance and Legitimacy in Afghanistan and Sri Lanka

tot
Geen wapens symbool op een muur in Jaffna, Sri Lanka, mei 2018. Foto: Niels Terpstra
Jaffna, Sri Lanka, mei 2018. Foto: Niels Terpstra

Op 23 april verdedigt Niels Terpstra (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) zijn proefschrift getiteld "Rebel Governance and Legitimacy in Afghanistan and Sri Lanka".

Niels Terpstra MA
Niels Terpstra

Rebellenbestuur en legitimiteit

Bestaande journalistieke beschouwingen van burgeroorlog portretteren conflictgebieden dikwijls als plaatsen van chaos en wetteloosheid. Vaak wordt er gesproken over zogenaamde ‘failed states’ en ‘ungoverned spaces’. Dit proefschrift laat zien dat er in rebellengebieden niet alleen chaos en wetteloosheid heerst, maar er vaak wel degelijk een politieke en sociale orde met vormen van dagelijks bestuur bestaat. In het proefschrift wordt dat rebellenbestuur genoemd: het vervult de belangrijkste functies van de natiestaat, maar wordt niet internationaal als staat erkend. Een rebellenbestuur belichaamt de functies die in de moderne tijd vooral worden toegeschreven aan de staat.

Geweld en legitimeringspraktijken

Het proefschrift onderzoekt hoe deze rebellengroeperingen bestuurden en in hoeverre zulke bestuurlijke- en legitimerende praktijken een effect hebben op de medewerking van de bevolking. De hoofdvraag is dan ook: Welk effect heeft een rebellenbestuur op de medewerking van de bevolking aan een rebellengroepering? De bevindingen zijn gebaseerd op historisch- en sociaalwetenschappelijk kwalitatief onderzoek met acht maanden veldwerkonderzoek in Sri Lanka en Afghanistan. Terpstra concludeert dat, door middel van een combinatie van geweld en legitimeringspraktijken, rebellenbesturen bijdragen aan medewerking van de bevolking aan rebellengroeperingen.

 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
Niels Terpstra
Proefschrift
Rebel Governance and Legitimacy in Afghanistan and Sri Lanka
Promotor(es)
Prof. G.E. Frerks