11 december 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Neuroimaging of frailty, delirium and postoperative cognitive dysfunction

Veel oudere patiënten ondervinden cognitieve problemen na grote operaties. Ze kunnen bijvoorbeeld een postoperatief delier ontwikkelen: een plotselinge verwardheid, die wordt veroorzaakt door een onderliggende lichamelijke ziekte. Patiënten die een postoperatief delier hebben doorgemaakt lopen een groter risico om dement te worden. Tot op heden weten we niet precies waarom deze problemen ontstaan. Dit proefschrift beschrijft de relatie tussen veranderingen in de hersenen die op scans zichtbaar zijn en postoperatief delirium.

Om dit onderzoek uit te kunnen voeren zijn 1033 patiënten van 65 jaar en ouder die een grote operatie hebben ondergaan in het Universitair Medisch Centrum Utrecht of het Charité Universitätsmedizin Berlin ziekenhuis bestudeerd. Bij deze groep is een hersen scan gemaakt voor en na de operatie. Het onderzoek laat zien dat patiënten die voor de operatie een patroon van hersenafwijkingen hebben met een combinatie van een kleiner hersenvolume, herseninfarcten en afwijkingen in de witte stof, een grotere kans hebben om delirium te ontwikkelen na de operatie. Verder blijkt dat een grotere afname van het volume van de grijze stof en het optreden van nieuwe herseninfarcten in de postoperatieve periode een onderdeel zou kunnen zijn van de brein veranderingen die ten grondslag liggen aan de cognitieve problemen die veel mensen op de lange termijn ervaren na een delirium. Deze resultaten laten zien dat het belangrijk is om verder onderzoek te doen naar preventie en behandeling van delirium.

Begindatum en -tijd
11 december 2019 10:30
Einddatum en -tijd
11 december 2019 11:30
Promovendus
Ilse Kant
Proefschrift
Neuroimaging of frailty, delirium and postoperative cognitive dysfunction
Promotor(es)
Prof. J. HendrikseProf. A.J.C. Slooter
Co-promotor(es)
dr. J.H.J.M. de Bresser
Entree
Gratis