18 december 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Neuro-endocriene pancreas tumoren in Multipele Endocriene Neoplasie type 1

Introductie

Multipele Endocriene Neoplasie type 1 (MEN1) is een zeldzaam tumor syndroom. In Nederland zijn ongeveer 400 mensen met deze erfelijke aandoening. Mensen met MEN1 krijgen tumoren in meerdere klieren, organen en weefsels die hormonen produceren. Bijna iedereen met MEN1 krijgt alvleesklier tumoren. Deze tumoren heten neuro-endocriene tumoren (NETs). Vaak zijn alvleesklier NETs bij MEN1 patiënten goedaardig, maar deze tumoren kunnen zich ook agressief gedragen en uitzaaiingen veroorzaken. De levensverwachting is dan beperkt. 

Dit proefschrift

Voor geïndividualiseerde patiëntenzorg is het van belang om MEN1 patiënten met alvliesklier NETs en een hoog risico op een agressief beloop vroegtijdig te identificeren. Tien jaar na het stellen van de diagnose levermetastasen, is immers de helft van deze relatief jonge patiënten groep overleden. De prognose lijkt met name beperkt voor mannen en voor mensen met meerdere levermetastasen. Verlies van functie van het eiwit menine speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van alvleesklier NETs. Een medicijn dat de functie van menine herstelt, lijkt veel belovend in de behandeling van agressieve tumoren. Op een groot aantal alvleesklier NETs van MEN1 patiënten is onderzoek gedaan naar specifieke kenmerken van het weefsel. Uit de resultaten van deze studies komen nieuwe aangrijpingspunten naar voren voor behandeling. Voor andere vormen van kanker zijn er al middelen beschikbaar die op de betreffende mechanismen aangrijpen en toekomstig onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad ook in MEN1 effectief is. Tot slot beschrijft dit proefschrift de belangrijke bevinding dat borstkanker een manifestatie van MEN1 is. Dit heeft direct gevolgen voor vrouwelijke MEN1 patiënten. 

Begindatum en -tijd
18 december 2018 14:30
Einddatum en -tijd
18 december 2018 15:30
Promovendus
Eifi Conemans
Proefschrift
A small step for man, a giant leap for MEN kind. The translational approach.
Promotor(es)
Prof. dr. M.R. VriensProf. dr. G.D. ValkProf. dr. H.TH.M. Timmers
Entree
Gratis