tot

Promotie: Negatief reageren op moreel gedrag

Waarom reageren mensen vaak negatief op vegetariërs of op personen die geen alcohol drinken? In haar promotieonderzoek toont Florien Cramwinckel aan dat deze negatieve reacties vooral plaatsvinden wanneer de ander morele redenen heeft voor zijn of haar gedrag. “Mensen kunnen zich bedreigd voelen door het morele gedrag van anderen. Als reactie daarop gaan mensen negatiever oordelen, en laten ze negatief gedrag zien. Dit kan zowel op zichzelf, als op de andere persoon gericht zijn.”

Dit onderzoek is belangrijk omdat het inzicht geeft waarom en wanneer mensen negatief reageren op het morele gedrag van anderen terwijl ze moraliteit en moreel gedrag wel heel belangrijk vinden. Ook heeft de promovenda manieren onderzocht om deze negatieve reacties te voorkomen of te verminderen.

In één van haar onderzoeken hebben mensen bijvoorbeeld worst geproefd als onderdeel van het experiment. Daarna werden ze geconfronteerd met iemand anders die geen worst wilde proeven omdat deze persoon vlees niet lekker vond, of omdat hij of zij vlees eten immoreel vond. De deelnemers hadden een veel negatievere beoordeling over zo’n morele weigeraar dan over een niet-morele weigeraar. 

Ook moest de helft van de deelnemers hun handen reinigen na het worst eten, terwijl de andere helft dit niet deed. De deelnemers die hun handen hadden gewassen vóór de confrontatie met de morele weigeraar hadden een gelijke beoordeling van de morele weigeraar als van een niet-morele weigeraar.  Cramwinckels promotieonderzoek laat zien dat het gedrag en de gedachten van mensen worden beïnvloed door het morele gedrag van anderen (en soms op een andere manier dan gedacht).

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Florien Cramwinckel
Proefschrift
The social dynamics of morality
Promotor(es)
Kees van den Bos
Eric van Dijk