13 november 2015 van 10:30 tot 11:15

Promotie: Nederlandse kinderen worden niet meer langer, wel dikker

Nederlanders zijn het langste volk ter wereld, maar er lijkt een eind te zijn gekomen aan de 150-jarige trend van een toenemende lengte over de generaties. Dat schrijft Yvonne Schönbeck in haar proefschrift. Zij promoveert 13 november aan de Universiteit Utrecht.

Schönbeck beschrijft de hoofdresultaten van de Vijfde Landelijke Groeistudie, uitgevoerd door TNO in samenwerking net het VUmc Amsterdam en LUMC te Leiden. Voor deze studie zijn in 2008 en 2009 gegevens van 10.030 Nederlandse, 2.548 Turkse en 2.594 Marokkaanse kinderen van 0-21 jaar verzameld door getraineerde jeugdgezondheidszorgmedewerkers.

De Utrechtse promovenda, werkzaam bij TNO, toont aan dat Nederlandse kinderen in 2009 niet langer waren dan in 1997. Kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst werden tussen 1997 en 2009 wel langer, maar zijn nog altijd 6 tot 7 centimeter kleiner dan kinderen van Nederlandse afkomst.

Het is onduidelijk of de stop van de groei van Nederlandse kinderen verklaard wordt doordat de biologisch maximale lengte is bereikt, of doordat de factoren die hebben bijgedragen aan de lengtetoename over de afgelopen 150 jaar de laatste jaren zijn gestabiliseerd, maar in de toekomst tot verdere lengtetoename kunnen leiden.

De percentages Nederlandse kinderen met overgewicht (14%), obesitas (2%), en morbide obesitas (0,6%) in 2009 zijn, ondanks de inspanningen om overgewicht te lijf te gaan, hoger dan in 1997. Onder kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst zijn deze percentages in 2009 twee- tot vijfmaal hoger dan bij kinderen van Nederlandse afkomst. Er zijn niet alleen meer kinderen met overgewicht, ook de ernst van het overgewicht is toegenomen: de percentages voor obesitas en ernstige obesitas zijn harder toegenomen dan het percentage overgewicht.

De grote verschillen tussen kinderen van Nederlandse, Turkse en Marokkaanse afkomst in het voorkomen van (ernstig) overgewicht benadrukken de behoefte aan een aanpak op maat, toegespitst op hoog-risicogroepen.

Begindatum en -tijd
13 november 2015 10:30
Einddatum en -tijd
13 november 2015 11:15
Promovendus
Yvonne Schönbeck
Proefschrift
Changing curves. Monitoring growth of children and adolescents in The Netherlands
Promotor(es)
Prof.dr. S. van BuurenProf.dr. R.A. HiraSing
Co-promotor(es)
Dr. P. van Dommelen