22 maart 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie: "Native nanodiscs": polymeer-gestabiliseerde membraanschijfjes

Membraaneiwitten zijn essentiële moleculen in elk cel van ons lichaam die betrokken zijn bij diverse elementaire fysiologische processen, zoals het doorgeven van signalen in neuronencellen of in het immuunsysteem. Membraaneiwitten zijn daarom van groot belang in medisch onderzoek, wat geïllustreerd wordt door het feit dat ongeveer de helft van alle momenteel beschikbare geneesmiddelen werken op membraaneiwitten. Om een bepaald eiwit te kunnen bestuderen is het nodig het eiwit te isoleren uit de cel en het te scheiden van alle andere moleculen. De standaardmethode voor membraaneiwitten is deze te solubiliseren (op te lossen) uit de membraan met behulp van detergenten. Een nadeel van deze methode is echter dat tijdens dit proces het eiwit vaak gedestabiliseerd raakt, waarbij er een risico is op inactivatie en aggregatie.

Voor zijn proefschrift heeft Jonas Dörr onderzoek gedaan naar een nieuwe methode om membraaneiwitten te isoleren door gebruik te maken van copolymeren van styreen en maleïnezuur in plaats van detergenten. Uit zijn onderzoek blijkt dat met deze polymeren een kalium-ionkanaal efficiënt geïsoleerd kan worden in de vorm van zogenaamde “native nanodiscs”, waarbij de natuurlijke lipidenomgeving behouden blijft. Uit het onderzoek blijkt verder dat het eiwit hierin stabieler is dan in detergent complexen en dat de methode toepassingen biedt zoals het krijgen van informatie over de voorkeur van een membraaneiwit voor zijn lipiden partners. Een native nanodisc kan dus gezien worden als een momentopname van een eiwit in zijn natuurlijke membraanomgeving. Dit biedt nieuwe aanknopingspunten voor onderzoek naar structuur en functie van andere belangrijke membraaneiwitten.

Begindatum en -tijd
22 maart 2017 14:30
Einddatum en -tijd
22 maart 2017 15:30
Promovendus
J.M. Dörr
Proefschrift
Membrane solubilization by styrene–maleic acid copolymers: towards new applications in membrane protein research
Promotor(es)
prof. dr. J.A. Killian