tot

Promotie: Nationaal en etnisch toebehoren in Mauritius

In veel publieke en academische debatten wordt het combineren van nationale eenheid en etnische diversiteit als een uitdaging beschouwd. In Mauritius, een zelfstandige republiek in de Indische Oceaan, ligt de nadruk echter op een succesvol, harmonieus samenleven van diverse etnische groepen als onderdeel van één natie. Het land staat daarom ook wel bekend als regenboognatie. In haar proefschrift zoekt Femke van der Werf verklaringen voor dit succes en geeft ze tegelijkertijd nuances van dit beeld en uitdagingen voor de republiek aan. 

Volgens Van der Werf komt het succes terug in haar bevindingen dat het hebben van respect en zorg voor anderen een belangrijk onderdeel is van Mauritiaanse nationale identiteit, en dat Mauritianen zich veelal in nationaal-etnische termen identificeren. Tegelijkertijd hebben Mauritianen overwegend neutraal of licht positieve houdingen ten aanzien van andere etnische groepen binnen hun land en komen gevoelens van innerlijk, bi-cultureel conflict ook onder personen die zich een mix van nationaal en etnisch toebehoren voelen voor. 

Daarnaast zijn houdingen ten aanzien van andere groepen relatief positief wanneer Mauritianen hun nationale identiteit meer als gevoel en minder als gedrag definiëren, en wanneer nationaal-etnische zelfidentificatie gepaard gaat met weinig bi-cultureel conflict. Haar proefschrift laat dus zien dat er verschillende mogelijkheden zijn om op een harmonieuze manier om te gaan met nationale eenheid en etnische diversiteit, terwijl het van belang is om realistisch te zijn over wat harmonie tussen groepen precies inhoudt en om zo goed mogelijk rekening te houden met persoonlijke gevoelens.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw Utrecht
Promovendus
Femke van der Werf
Proefschrift
Shadow of a rainbow? National and ethnic belonging in Mauritius
Promotor(es)
prof. dr. M.J.A.M. Verkuijten
Co-promotor(es)
dr. B. Martinovic
dr. C. Ng Tseung - Wong